Aktuality

Výsledky DIG za rok 2018 potvrdzujú významný rast celej skupiny a jej stabilnú pozíciu popredného poskytovateľa doplnkového automobilového poistenia. V medziročnom porovnaní došlo k nárastu novo uzatvorených poistných zmlúv o 31 % pre celú skupinu DIG oproti roku 2017.

Po intenzívnom rokovaní naša skupina DIG a spoločnosť Business Lease uzavreli spoluprácu. DIG bude poskytovať predĺžené záruky vozidlám po operatívnom lízingu v 4 krajinách. Dnešným dňom bola predaná prvá predĺžená záruka na Slovensku.

Naším cieľom bolo vytvoriť prehľadnejší a užívateľsky prívetivejší web, na ktorom nájdete všetky potrebné informácie týkajúce sa našej spoločnosti, produktov a služieb. Samozrejmosťou je kompatibilita stránok so všetkými zariadeniami.

DIG sa aj v druhom štvrťroku 2018 darí naplňovať dlhodobú stratégiu rozvoja spoločnosti a posilnenie pozície na poistnom trhu automobilov v strednej a východnej Európe. V medziročnom porovnaní došlo v druhom štvrťroku k nárastu novo uzatvorených zmlúv o 26%.

DEFEND INSURANCE GROUP zvýšil v roku 2014 počet spravovaných poistných zmlúv automobilov na viac ako 58.000 (z celkových 35.000 v roku 2013). DEFEND INSURANCE GROUP se tak stáva neprehliadnuteľnou a významnou spoločnosťou v automobilovom sektore.