Poisťovatelia

Sme hrdí na to, že môžeme spolupracovať s niektorými z popredných poisťovacích spoločností, ktoré nám umožňujú byť vždy o krok vpred, v mnohých ohľadoch udávať smer celého trhu a prinášať inovatívne riešenia pre uspokojenie potrieb našich zákazníkov.

Poskytujú tiež istotu, že v prípade potreby budú stále k dispozícii na rýchle a efektívne vybavenie poistných udalostí.

DÔLEŽITÉ: Oznámenie o navrhovanom prevode všeobecného poistenia upísaného The Society of Lloyd ("Lloyds") na spoločnosť Lloyds Insurance Company S.A. ("Lloyds Brussels").

Hlavný poistiteľ DEFEND INSURANCE:

Fortegra Financial Corporation

Fortegra Financial Corporatation (spoločnosť Tiptree Inc.) a jej dcérske spoločnosti sú poskytovatelia poistných služieb, ktoréí ponúkajú radu možností ochrany spotrebiteľa, vrátane záručných riešení, poistných úverov a upisovacích programov.

Fortegra prináša komplexnú ochranu s bezkonkurenčnými servisnými službami a dlhodobou finančnou stabilitou, ktorá vzbudzuje dôveru domácich i zahraničných partnerov a ich zákazníkov. Fortegra rieši naliehavé každodenné potreby a umožňuje spotrebiteľom, aby sa menej obávali a „Zažívali viac“ v duchu sloganu "Experience More".

Stiahnite si Fortegra Europe Insurance Company's A.M. Best Rating správu tu.

Fortegra Key Facts

Bývalí partneri DEFEND INSURANCE:

Lloyd’s Europe 

Lloyd's Europe (Lloyd's Insurance Company S.A.) je prvou celoeurópskou spoločnosťou Lloyd´s, ktorá pokrýva dopyt po špecializovaných poistných produktoch v Európe v období po Brexite. Spoločnosť Lloyd's Insurance Company S.A. je autorizovaná a regulovaná belgickou Národnou bankou a upisuje všetky neživotné riziká v Európskom hospodárskom priestore.

Spoločnosť využíva finančné sily trhu prostredníctvom Centrálneho fondu a má rovnaké hodnotenie ako Lloyd's (AM Best "výborný", Standard & Poor's A + "silný", Fitch (AA- "veľmi silný")).

Tri z piatich našich spoločností sa môžu pýšiť statusom Coverholder at Lloyd’s.

Status Coverholder at Lloyd's a registrácia záväzného splnomocnenia spoločnosti DEFEND INSURANCE je k dispozícii priamo na webových stránkach Lloyd's tu.

Acasta

Acasta European Company Limited je dynamicky reagujúca poisťovňa, ktorá od roku 2012 ponúka svoje služby a produkty po celej Európe. Spoločnosť Acasta ponúka širokú škálu poistných produktov, upisovaciu kapacitu a flexibilný a inovatívny prístup.