Poisťovatelia

Sme hrdí na to, že môžeme spolupracovať s niektorými z popredných poisťovacích spoločností, ktoré nám umožňujú byť vždy o krok vpred, v mnohých ohľadoch udávať smer celého trhu a prinášať inovatívne riešenia pre uspokojenie potrieb našich zákazníkov.

Poskytujú tiež istotu, že v prípade potreby budú stále k dispozícii na rýchle a efektívne vybavenie poistných udalostí.

DÔLEŽITÉ: Oznámenie o navrhovanom prevode všeobecného poistenia upísaného The Society of Lloyd ("Lloyds") na spoločnosť Lloyds Insurance Company S.A. ("Lloyds Brussels").

Hlavný poistiteľ DEFEND INSURANCE:

Fortegra Financial Corporation

Fortegra Financial Corporatation (spoločnosť Tiptree Inc.) a jej dcérske spoločnosti sú poskytovatelia poistných služieb, ktoréí ponúkajú radu možností ochrany spotrebiteľa, vrátane záručných riešení, poistných úverov a upisovacích programov.

Fortegra prináša komplexnú ochranu s bezkonkurenčnými servisnými službami a dlhodobou finančnou stabilitou, ktorá vzbudzuje dôveru domácich i zahraničných partnerov a ich zákazníkov. Fortegra rieši naliehavé každodenné potreby a umožňuje spotrebiteľom, aby sa menej obávali a „Zažívali viac“ v duchu sloganu "Experience More".

Stiahnite si Fortegra Europe Insurance Company's A.M. Best Rating správu tu.

Fortegra Infografika

Bývalí partneri DEFEND INSURANCE:

Lloyd’s Brussels

Lloyd's Brussels (Lloyd's Insurance Company S.A.) je prvou celoeurópskou spoločnosťou Lloyd´s, ktorá pokrýva dopyt po špecializovaných poistných produktoch v Európe v období po Brexite. Spoločnosť Lloyd's Insurance Company S.A. je autorizovaná a regulovaná belgickou Národnou bankou a upisuje všetky neživotné riziká v Európskom hospodárskom priestore.

Spoločnosť využíva finančné sily trhu prostredníctvom Centrálneho fondu a má rovnaké hodnotenie ako Lloyd's (AM Best "výborný", Standard & Poor's A + "silný", Fitch (AA- "veľmi silný")).

Lloyd’s of London

Tri z piatich našich spoločností sa môžu pýšiť statusom Coverholder at Lloyd’s.

Lloyd’s of London je jednou z najstarších a najuznávanejších britských poisťovacích spoločností, ktorá je na trhu od roku 1688. V súčasnej dobe má Lloyd’s hodnotenie A od spoločnosti A.M.Best, A+ od spoločnosti Standard & Poors a hodnotenie AA od spoločnosti Fitch.

DEFEND INSURANCE spolupracuje najmä so syndikátom Lloyd's 5820 (AmTrust Syndicates Ltd.), ktorý sa okrem iného zameriava na krytie špeciálnych rizík. Na základe záväzného splnomocnenia je spoločnosť DEFEND INSURANCE v Českej republike, Poľsku a na Slovensku oprávnená na uzatváranie a správu poistných zmlúv v mene spoločnosti Lloyd's of London.

Status Coverholder at Lloyd's a registrácia záväzného splnomocnenia spoločnosti DEFEND INSURANCE je k dispozícii priamo na webových stránkach Lloyd's tu.

Acasta

Acasta European Company Limited je dynamicky reagujúca poisťovňa, ktorá od roku 2012 ponúka svoje služby a produkty po celej Európe. Spoločnosť Acasta ponúka širokú škálu poistných produktov, upisovaciu kapacitu a flexibilný a inovatívny prístup.