Dokumenty a formuláre

Dokumenty k poistenie DEFEND Car Protect

VPP DEFEND Car Protect (Lloyd´s) (2.2 MB)            VPP DEFEND Car Protect (Acasta) (2.2 MB)
OPP ADVANTAGE (2.2 MB)             OPP COMFORT (2.2 MB)
OPP CRYSTAL (2.2 MB)            OPP DIAMOND (2.2 MB)
OPP PLUS (2.2 MB)             IPID (2.2 MB) 
Prevod práv a povinností (2.2 MB)

Dokumenty k poistenie DEFEND Truck Protect

VPP DEFEND Truck Protect (Lloyd´s) (2.2 MB)                    OPP T-ADVANTAGE (2.2 MB)
OPP T-COMFORT (2.2 MB)                     OPP T-PLUS (2.2 MB)
IPID (2.2 MB) 

Dokumenty k poistenie DEFEND Gap

VPP DEFEND Gap (Lloyd´s) (2.2 MB)                                    VPP DEFEND Gap (Acasta) (2.2 MB)
OPP ECONOMY (2.2 MB)   OPP LEASE (2.2 MB)
OPP MAX (2.2 MB)                            OPP MINI (2.2 MB)
OPP MINI+ (2.2 MB)  OPP XS (2.2 MB) 
IPID (2.2 MB)                            Prevod práv a povinností (2.2 MB)

Dokumenty k poistenie DEFEND Gap Truck

VPP DEFEND Gap Truck (Lloyd´s) (2.2 MB)                         OPP Truck MAX (2.2 MB)
OPP Truck LEASE (2.2 MB)                          OPP Truck XS (2.2 MB)
IPID (2.2 MB)   

Formuláre k poistným udalostiam

PU DEFEND Gap A (2.2 MB)                   PU DEFEND Gap B (2.2 MB)
PU DEFEND Car Protect A (2.2 MB)                    PU DEFEND Car Protect B (2.2 MB)
PU Carlife Garancia (2.2 MB)                    

Formuláre na stiahnutie

Žiadosť o zmenu (2.2 MB)                        Žiadosť o ukončenie (2.2 MB)