Zmeny poistenia

V DEFEND INSURANCE GROUP si uvedomujeme celý rad dôležitých udalostí, ktorým je potrebné venovať pozornosť. Dbáme na získanie dôvery klientov a snažíme sa o rýchle a efektívne zaevidovanie Vašich zmien.

Radi by sme Vás teda požiadali o súčinnosť pri zmenách vo Vašich poistných zmluvách, o včasné dodanie požadovaných dokumentov a dodržanie postupu pri zmenách poistenia podľa Vašej poistnej zmluvy.

  • Ako požiadať o zmenu?

V prípade, že sa zmenili údaje o Vašom vozidle, zašlite nám prosím vyplnený formulár poštou alebo emailom spoločne s kópiou dokumentu preukazujúceho uvedenú zmenu.

  • Aké zmeny evidujeme?

Vozidlá v našom systému evidujeme podľa VIN kódu. Údaje o zmene EČV nie je potrebné zasielať. Ak však nájdete chybný údaj vo Vašej zmluve, alebo sa zmenila charakteristika Vášho vozidla (napríklad zmena kategórie vozidla v TP), neváhajte nás kontaktovať.

  • Ako požiadať o zmenu?

V prípade, že sa zmenili údaje o vlastníkovi vozidla, zašlite nám prosím vyplnený formulár poštou alebo emailom spoločne s kópiou dokumentu preukazujúceho uvedenú zmenu.

  • Aké zmeny evidujeme?

Zmeny nahlasujte iba v prípade, keď majú vplyv na našu komunikáciu - predovšetkým zmenu mena, názvu spoločnosti, trvalej či korešpondenčnej adresy, telefónneho čísla a e-mailu.

  • Ako požiadať o prevod práv a povinností?


    V prípade, že je vozidlo predané pred alebo v priebehu poistnej doby, a chcete previesť práva z poistnej zmluvy Car Protect alebo Truck Protect na nového vlastníka poisteného vozidla, zašlite nám prosím vyplnený formulár poštou či emailom do 14 dní od predaja/kúpy vozidla.

    Úplné informácie a podmienky prevode práv a povinností pre Váš poistný program nájdete vo svojej poistnej zmluve.

Ak máte akékoľvek otázky, pozrite sa na zodpovedané Najčastejšie otázky, prípadne nás neváhajte kontaktovať.