Ochrana osobných údajov

Informácie a oznámenia poskytované subjektu údajov v súlade s Nariadením o ochrane osobných údajov.

Vážení klienti,

v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, by sme Vás radi informovali o spracovaní Vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

Podľa účelu spracovania osobných údajov a Vašej poistnej zmluvy, nájdete nižšie plné znenie Zásad ochrany osobných údajov. 

Fortgera Europe Insurance Company Limited
Zásady ochrany osobných údajov

Lloyd's of London (AmTrust Syndicates Limited)
Zásady ochrany osobných údajov

Lloyd's Brussels
Zásady ochrany osobných údajov

Acasta European Insurance Company Ltd.
Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov zbieraných cez webovú stránku
Zásady ochrany osobných údajov

Ak máte akékoľvek otázky, pozrite sa na zodpovedané Najčastejšie otázky, prípadne nás neváhajte kontaktovať.