20.07.2018

DEFEND INSURANCE GROUP pokračuje v dynamickom raste

DEFEND INSURANCE GROUP sa aj v druhom štvrťroku 2018 darí naplňovať dlhodobú stratégiu rozvoja spoločnosti a posilnenie pozície na poistnom trhu automobilov v strednej a východnej Európe. V medziročnom porovnaní došlo v druhom štvrťroku k nárastu novo uzatvorených zmlúv o 26%.

V druhom kvartáli tohto roku pokračujeme vo vynikajúcom tempe rastu a prekonali sme historický míľnik 9 500 uzatvorených zmlúv za mesiac v regióne strednej a východnej Európy. Celkovo naša skupina za druhý štvrťrok zaznamenala takmer 38 000 poistiek v rámci celej Európy a išlo tak o najúspešnejší štvrťrok skupiny DEFEND INSURANCE.

Dôležitým aspektom nášho úspechu je pre nás rast vo všetkých krajinách a naprieč produktovým portfóliom. Na tomto raste sa podieľalo Česko 23 %, Maďarsko 55 %, Poľsko 109 % a Slovensko 19 %. Celkové hrubé upísané poistné za posledné 3 mesiace je v objeme 14 000 000 €.

„V druhom štvrťroku došlo k nárastu novo uzatvorených zmlúv o 18 % oproti prvému. To prekonalo naše očakávanie zo začiatku tohto roka, kedy sme odhadovali zhruba 15% nárast,“ komentuje úspech generálny riaditeľ spoločnosti Andrew Quirke.

Tiež sa nám podarilo zhodnotiť dlhoročné skúsenosti a napĺňať náš dlhodobý cieľ zvyšovania záujmu o poistenie, ktoré nespadá do kategórie predĺžených záruk. „Od nášho predstavenia poistenia GAP pre vozidlá s alternatívnym pohonom vo februári 2018 sme zaznamenali zrýchlenie medziročného rastu uzatvorených poistiek DEFEND Gap. Opäť sa tak potvrdilo, že naše programy nereagujú len na aktuálne trendy na poistnom trhu, ale v mnohých ohľadoch práve my s našimi inovatívnymi a flexibilnými riešeniami určujeme smer,“ dodáva Andrew Quirke.

Slovenská pobočka zároveň predstavila novinku DEFEND Gap +1, poistný program pre klientov, ktorí majú uzavreté poistenie GAP v inej poisťovni na 1 rok zdarma. Hlavnou výhodou tohto produktu je, že vozidlo nepodlieha novému oceňovaniu, ale zmluva sa uzatvára na pôvodnú obstarávaciu cenu vozidla.

Do 2. polroka vstupujeme s výrazným optimizmom aj vďaka začiatku spolupráce s Poľskými spoločnosťami Millennium Leasing, Cofidis Polska a Pol-Mot Auto. Veríme, že tieto ako aj ďalšie nové spolupráce prispejú k posilneniu našej spoločnosti a aj naďalej si udržíme dvojciferný rast.