28.02.2019

Spolupráca s Lloyd’s Insurance Company S.A. (Lloyd´s Brussels)

Dňa 1. 1. 2019 spoločnosť DEFEND INSURANCE oficiálne odštartovala spoluprácu s Lloyd’s Insurance Company S.A. (Lloyd’s Brussels).

Po rozhodnutí Spojeného kráľovstva opustiť v marci 2019 Európsku Úniu sa jeden z našich hlavných partnerov, Lloyd‘s of London, od 1. 1. 2019 rozhodol založiť novú poisťovaciu spoločnosť v Bruseli v Belgicku, aby aj naďalej poskytoval poisťovacie služby v EÚ. Novo založená spoločnosť je plne funkčná, je autorizovaná a regulovaná belgickou Národnou bankou a upisuje všetky neživotné riziká v Európskom hospodárskom priestore.

Po náročných prípravách, počas ktorých sme vytvárali nové poistné podmienky, zmluvy o spolupráci a ďalšie dokumenty, Lloyd´s Brussels začal oficiálne upisovať poistné produkty DEFEND INSURANCE. Ako Coverholder at Lloyd‘s sme oprávnení uzatvárať poistné zmluvy a k poistným zmluvám vystavovať všetku dokumentáciu v mene Lloyd´s.

„Sme radi, že môžeme aj naďalej ťažiť z odbornosti a finančnej spoľahlivosti Lloyd’s po Brexite. Spolupráce DEFEND INSURANCE s Lloyd’s bola mimoriadne úspešná, podarilo sa nám vďaka nej uviesť na trh strednej a východnej Európy rad inovatívnych produktov a veľmi sa tešíme na nové projekty, ktoré nás s Lloyd’s Brussels čakajú,“ hovorí Managing Director DEFEND INSURANCE GROUP Andrew Quirke.

Zároveň by sme chceli uistiť všetkých klientov, že tieto zmeny nemajú žiadny vplyv na poistné zmluvy upísané syndikátmi Lloyd’s of London uzatvorené v minulosti a záväzky z nich vyplývajúce. Všetky opodstatnené poistné plnenia budú naďalej vyplácané.