02.03.2015

DEFEND získal 51 % základného kapitálu Service Insurance Polska

Praha | Katowice: Spoločnosti DEFEND INSURANCE GROUP s.r.o. (DEFEND) a Service Insurance Polska Sp. z.o.o. (SIP) dnes oznámili dokončenie akvizície 51% základného kapitálu, ktorý DEFEND získal v SIP.

Táto akvizícia si kladie za cieľ posilniť pobočkovú sieť a odborné znalosti DEFEND INSURANCE GROUP v strednej Európe a ako pridanú hodnotu prináša zavedený a skúsený tím Service Insurance Polsko, ktorého úlohou bude správa a riadenie rýchlo sa rozvíjajúceho lokálneho obchodu, v úzko špecializovanom automobilovom poistení.

S účinnosťou od 26.februára 2015 pôsobí Service Insurance Polska ako DEFEND INSURANCE Sp. z.o.o.

Service Insurance Polska so sídlom v Katoviciach poskytovala správu poistných programov a likvidáciu poistných udalostí pre automobilový sektor už od roku 2007.

DEFEND INSURANCE GROUP s lokálnymi pobočkami v Českej republike, na Slovensku a v Maďarsku je hlavným hráčom na trhu v poistení automobilových predĺžených záruk.

Pavel Vojtek, generálny riaditeľ DEFEND INSURANCE GROUP, k tomu povedal: “Rozšírenie obchodnej činnosti do Poľska je pre DEFEND Insurance logickým krokom. Tešíme sa na novú výzvu a dávame si za cieľ dosiahnutie porovnateľného trhového podielu ako v ostatných krajinách nášho pôsobenia v strednej Európe.”