Poistné udalosti

V DEFEND INSURANCE GROUP si uvedomujeme, ako dôležité je získať dôveru klientov a dbáme, aby sme zákazníkom poskytli zmysluplné riešenie poistných udalostí.

Našim cieľom je, aby škoda z Vašej poistnej udalosti bola čo najskôr a v čo najvyššej miere nahradená. Radi by sme Vás teda požiadali o súčinnosť pri likvidácii poistnej udalosti, o včasné dodanie požadovaných dokumentov a o dodržanie postupu pre poskytnutie poistného plnenia podľa pokynov našich likvidátorov.

Vaša pozitívna skúsenosť je pre nás dôležitá, a preto ku každej poistnej udalosti pristupujeme individuálne. Z toho dôvodu Vás prosíme, aby ste v prvom rade telefonicky kontaktovali naše oddelenie poistných udalostí, kde Vám poradia ako postupovať.

Aby ste však vedeli, čo Vás čaká, tu je pár základných informácií:

 • Hlásenie škodovej udalosti:
  Poistený (alebo opravca v mene poisteného) musí nahlásiť škodu na vozidle do 7 dní odo dňa vzniku škodovej udalosti telefonicky na +421 222 211 702 alebo e-mailom na likvidace@defendinsurance.eu.
  Pri hlásení ŠU je nutné uviesť číslo poistnej zmluvy, popr. VIN kód vozidla.
 • Výber servisu:
  Vozidlo musí byť pristavené do servisu za účelom posúdenia škodovej udalosti. Ak je v poistnej zmluve v sekcii Postup pri uplatnení nároku na poistné plnenie uvedený konkrétny zmluvný servis, vozidlo musí byť pristavené práve k nemu. V opačnom prípade sa smie pristaviť do akéhokoľvek servisu, ktorý je platca DPH.
 • Doloženie podkladov:
  Pre posúdenie ŠU je potrebné dodať nasledujúce podklady: diagnostiku závady, rozpočet opravy, vyplnený formulár A pre hlásenie ŠU, fotodokumentáciu vozidla a kópiu veľkého technického preukazu.
  Po vykonaní opravy zašlite formulár B.

Žiadna oprava vozidla nesmie byť vykonaná bez výslovného súhlasu správcu (DEFEND INSURANCE s.r.o.). Všetky náklady za práce začaté pred odsúhlasením správcom, budú hradené poisteným a automaticky sú dôvodom pre odmietnutie poistného plnenia.

 • Hlásenie škodovej udalosti
  Poistený musí nahlásiť škodu na vozidle do 8 dní odo dňa vzniku škodovej udalosti telefonicky na +421 2 222 11 702 alebo e-mailom na likvidace@defendinsurance.eu 
  Pri hlásení ŠU je nutné uviesť číslo poistnej zmluvy, popr. VIN kód vozidla a detaily škodovej udalosti (kedy a ako sa nehoda stala, kto užíval vozidlo, či prípad riešila polícia, či sa jedná o totálnu škodu, meno havarijnej poisťovne a kde se havarované vozidlo nachádza).
 • Doloženie podkladov
  Poistený musí vyplniť formulár A a formulár B na hlásenie poistnej udalosti a doložiť nasledujúce dokumenty (prípadne ich časť podľa pokynov likvidátora):
  - Kópiu obstarávacieho dokladu Vozidla (spravidla faktúra)
  - Kópiu oboch strán Osvedčenia o evidencii vozidla, časť II. (Technický preukaz)
  - Kópiu Finančnej zmluvy
  - Kópiu dokladu preukazujúceho havarijné poistenie Vozidla
  - Kópiu dokladu o nahlásení/vyšetrení Škodovej udalosti políciou (*)
  - Kópiu Vodičského preukazu užívateľa vozidla v dobe vzniku Škodovej udalosti
  - Adresu miesta uloženia Vozidla vrátane kontaktov (pre prípadnú prehliadku Vozidla)

Upozorňujeme, že nároky, ktoré vyplývajú zo zmluvných záväzkov medzi predajcom vozidla a kupujúcim sa riešia ako reklamácie vozidla priamo u predajcu. V prípade, že si nie ste istí, či sa jedná o reklamáciu či škodovú udalosť, neváhajte nás kontaktovať na telefónnom čísle +421 2 222 11 702.

 • Hlásenie škodovej udalosti: 
  Poistený (alebo v mene poisteného opravca) musí nahlásiť škodu na vozidle bezodkladne po vzniku škodovej udalosti telefonicky na čísle +421 2 222 11 702.
  Pri hlásení ŠU je nutné uviesť číslo poistnej zmluvy, popr. VIN kód vozidla alebo nám poslať vyplnený formulár poštou alebo mailom na likvidace@defendinsurance.eu.
 • Výber servisu:
  Vozidlo musí byť pristavené do servisu za účelom posúdenia škodovej udalosti. Ak je v poistnej zmluve v sekcii Postup pri uplatnení nároku na poistné plnenie uvedený konkrétny zmluvný servis, vozidlo musí byť pristavené práve k nemu. V opačnom prípade sa smie pristaviť do akéhokoľvek servisu, ktorý je platca DPH.
 • Vyplnenie formulára a doloženie požadovaných dokumentov
  Poistený musí následne vyplniť formulár na hlásenie škodovej udalosti a doložiť nasledujúce dokumenty (prípadne ich časť podľa pokynov likvidátora):
  - výpis z diagnostiky (diagnostický protokol, pri mechanických poruchách podrobný popis vzniku závady od zvoleného opravcu) 
  - predbežný rozpočet nákladov na opravu vozidla od Vami zvoleného opravcu na území SR (rozpísané náklady na opravu - pracovná pozícia na výmenu dielu a hod. sadzba + materiál a č. dielu + DPH)
  - fotografie: poškodeného dielu, VIN vozidla, tachometra, pohľadu na vozidlo vr. ŠPZ
  - V prípade, že sa jedná o poistením krytú súčiastku v motore, potrebné doložiť ešte servisnú históriu vozidla od dátumu jeho zakúpenia (konkrétne zdokladovanie výmeny oleja v motore, napr. servisnou knižkou alebo faktúrou za výmenu oleja od opravcu apod.)
  Žiadna oprava vozidla nesmie byť vykonaná bez výslovného súhlasu správcu (DEFEND INSURANCE s.r.o.). Povolená je iba demontáž poškodených dielov z dôvodu diagnostiky poruchy, popr. z dôvodu nafotenia 
  poškodenia daného dielu. Všetky ďalšie náklady a práce začaté pred odsúhlasením správcom, budú hradené poisteným a automaticky sú dôvodom pre odmietnutie poistného plnenia.
 • Posúdenie a vyplatenie poistného plnenia
  Po obdržaní všetkých požadovaných dokumentov posúdime Váš nárok na poistné plnenie. V prípade schválenia, je po oprave vozidla podmienkou pre vyplatenie poistného plnenia doloženie faktúry za opravu vozidla a spoločné fotografie starého a nového dielu (oba diely na jednej fotografii) a fotografie nových dielov namontovaných na vozidle, zaslaním na našu emailovú adresu likvidace@defendinsurance.eu. 

Ak máte akékoľvek otázky, pozrite sa na zodpovedané Najčastejšie otázky, prípadne nás neváhajte kontaktovať.