Dojednanie poistenia

Poistné produkty DEFEND je možné dojednať prostredníctvom rozsiahlej siete našich zmluvných partnerov (predajcov nových a jazdených vozidiel, poisťovacích maklérov a leasingových spoločností), spravidla priamo pri nákupe Vášho vozidla. Odporúčame Vám teda, aby ste sa na poistenie DEFEND informovali u Vášho predajcu vozidla a poistenie dojednali jeho prostredníctvom.

V prípade, že Váš obchodník poistné produkty DEFEND neponúka, kontaktujte nás emailom alebo telefonicky na +421 2222 11 702 a pokiaľ Vaše vozidlo splní podmienky vstupu do poistenia, my pre Vás všetko potrebné zaistíme.

Základné informácie

Pre nové vozidlá v záruke výrobcu

 • Kedy je možné dojednať poistenie?
  • Poistenie je možné uzavrieť v priebehu záruky výrobcu.
  • Záruka začína okamihom uplynutia záručnej lehoty danej výrobcom.
  • Ak sa dojednanie záruky neviaže k nákupu vozidla a do uplynutia záruky výrobcu zostáva pri dojednávaní menej ako 60 dní, uzatvára sa záruka so 60-dennou čakacou dobou na vznik zodpovednosti poistiteľa za poistné udalosti.
 • Ako je možné poistenie dojednať?
  • • Poistenie je možné dojednať prostredníctvom rozsiahlej siete našich zmluvných partnerov (predajcov nových a jazdených vozidiel). 
 • Aké informácie a dokumenty potrebujeme pre dojednanie?
  • Kópiu VTP (vrátané aktualného počtu km) a kúpnej zmluvy či faktúry.

Pre jazdené vozidlá

 • Kedy je možné dojednať poistenie?
  • Poistenie je možné uzavrieť v deň kúpy vozidla.
  • Záruka začína plynúť nasledujúci deň po uzavretí poistnej zmluvy.
 • Ako je možné poistenie dojednať?
  • Poistenie je možné dojednať prostredníctvom rozsiahlej siete našich zmluvných partnerov (predajcov nových a jazdených vozidiel).
 • Aké informácie a dokumenty potrebujeme predojednanie?
  • Kópiu VTP (vrátané aktualného počtu km) a kúpnej zmluvy či faktúry.

 • Kedy je možné dojednať poistenie?
  • Poistenie je možné uzavrieť do 120 dní od kúpy vozidla.
 • Ako je možné poistenia dojednať?
  • o Poistenie je možné dojednať prostredníctvom rozsiahlej siete našich zmluvných partnerov (predajcov nových a jazdených vozidiel, poisťovacích maklérov a leasingových spoločností). 
 • Aké informácie a dokumenty potrebujeme pre dojednanie?
  • Kópiu VTP a kúpnej zmluvy či faktúry, ak sajedná o jazdené vozidlo nad 24 000 €,potrebujeme vedieť i výbavu vozidla.

Poistenie Carlife Garancia je možné dojednať exkluzívne v sieti autocentier AAA AUTO zo skupiny Aures Holding a.s.

Ak máte akékoľvek otázky, pozrite sa na zodpovedané Najčastejšie otázky, prípadne nás neváhajte kontaktovať.