Poistenie finančnej straty na vozidle GAP

S poistením GAP nemusí cena Vášho automobilu klesnúť počas nasledujúcich 5 rokov.

Poistenie GAP je pre mnohých stále ešte veľkou neznámou, ide však o jednoduchý koncept, ktorý klientom prináša pokoj, prípadne im ušetrí mnoho starostí.

Skratka GAP = Guaranteed Asset Protection v preklade znamená Garantovaná Ochrana Majetku. Poistenie GAP je spravidla ponúkané v spojení s kúpu alebo financovaním automobilu a klientovi je pre prípad totálnej škody alebo odcudzenia garantované poistné krytie do výšky pôvodnej obstarávacej ceny vozidla, prípadne je klient chránený proti dlhu voči leasingovej spoločnosti alebo banke.

V praxi to znamená, že z havarijného poistenia obdržíte poistné plnenie iba vo výške trhovej (všeobecnej) ceny Vášho vozidla k dátumu poistnej udalosti, z ktorého bude ďalej odčítaná suma Vašej dojednanej spoluúčasti. Poistenie GAP Vám doplatí rozdiel do úrovne Vášho krytia.

Viac informácií nájdete v Informačnom dokumente o poistnom produkte DEFEND Gap.

Keď si pôjdete kupovať auto, spýtajte sa svojho obchodníka, či ponúka poistenie DEFEND Gap.