13.10.2016

DEFEND FINANCE, s.r.o. celoročným partnerom podujatia SIBAF 2016

SIBAF fórum 2016 sa stalo opäť miestom, kde v príjemnej atmosfére mohli účastníci načerpať vedomosti, praktické skúsenosti a kontakty potrebné pre prácu v poisťovníctve.

Odborný program sa venoval súčasným trendom, prebiehajúcim zmenám a otvoreným otázkam, ktoré majú vplyv na oblasť sprostredkovania poistenia resp. finančného sprostredkovania. Počas jedného dňa získali účastníci informácie o aktuálnom dianí na trhu a mali možnosť si vypočuť názory nielen kolegov ale i zástupcov národnej banky a iných bánk na pravdepodobné smery, ktorými sa môže oblasť sprostredkovania poistenia v blízkej budúcnosti uberať.

Fóra sa zúčastnilo približne 200 účastníkov pôsobiacich na pozíciách poisťovacích maklérov, konateľov, odborných garantov, samostatných finančných agentov a poradcov.

Naša spoločnosť DEFEND FINANCE, s.r.o. pripravila pre účastníkov súťaž o hodnotné ceny.

Obchodný riaditeľ spoločnosti, pán Andrew Quirke, na záver konferencie vyžreboval týchto troch výhercov:

  1. cenu GAP MAX na tri roky získal pán Tomáš Kročian zo spoločnosti Broker Consulting, a.s.
  2. cenu GAP MAX na dva roky získala pani Monika Vlčková zo spoločnosti INSIA SK, s.r.o.
  3. cenu GAP MAX na jeden rok získala pani Martina Vavrušová zo spoločnosti S.A.R., s.r.o.

Všetci ostatní súťažiaci získali možnosť zdarma dojednať poistenie MINI GAP na 1 vozidlo na 3 roky.