11.04.2018

DIG vstupuje na trh elektromobilov a hybridov s poistením DEFEND Gap

Spoločnosť DEFEND INSURANCE reaguje na aktuálnu situáciu na trhu s elektromobilmi a hybridmi a po novom ponúka svoje programy poistenia DEFEND Gap aj na tieto vozidlá.

Počet predaných vozidiel na alternatívny pohon na Slovensku medziročne vzrástol takmer o 46,2 % a plány automobiliek naznačujú, že záujem o elektromobily bude i naďalej rásť.

„Evidujeme rast ponuky i dopytu po elektromobiloch a hybridoch už dlhšiu dobu, avšak sú natoľko nové, že sa samozrejme pýtame, ako dlho vydržia? Doterajšia životnosť batérie je ďaleko kratšia než životnosť klasického motora a zostatková hodnota vozidla po niekoľkých rokoch je teda omnoho nižšia. Z toho dôvodu je zatiaľ poistný trh veľmi obozretný,“ vysvetľuje strnulosť na trhu poistenia generálny riaditeľ skupiny DEFEND INSURANCE GROUP Andrew Quirke.

Medzinárodné zázemie a stabilná pozícia spoločnosti však umožnila vstúpiť do doteraz neprebádaných vôd. „Naše skúsenosti a procesy nám dovoľujú flexibilne reagovať na aktuálny vývoj. Vďaka tomu sme mohli rozšíriť naše programy DEFEND Gap aj na elektrické vozidlá, hybridy a vozidlá s alternatívnym palivovým systémom (LPG/CNG). Vďačíme samozrejme i našim poistiteľom, ktorí sa spoločne s nami neboja nových výziev,“ dodáva Quirke.

„Veríme, že tento krok prispeje k rozvoju trhu vozidiel s alternatívnym pohonom. Podľa našich prieskumov je práve rizikovosť investície jedným z kľúčových dôvodov, prečo od takéhoto nákupu ľudia radšej ustúpia. Princípy udržateľného rozvoja a šetrný prístup k životnému prostrediu sú však jednou z našich priorít v dlhodobej stratégii.“ hovorí na záver.

Poistenie DEFEND Gap poskytuje ochranu až do úrovne obstarávacej ceny vozidla (prípadne do výšky dlhu v leasingovej spoločnosti) v prípade totálnej škody alebo odcudzenia vozidla. Spravidla kryje rozdiel medzi obstarávacou cenou a trhovou cenou vozidla vypočítanou primárnym poistiteľom ku dňu poistnej udalosti.