11.08.2017

Dokončenie akvizície DEFEND INSURANCE GROUP s.r.o. a jej pobočiek

Spoločnosť Ingenasys s.r.o. dnes oznámila, že dokončila akvizíciu 60% podielu spoločnosti DEFEND INSURANCE GROUP s.r.o. a jej pobočiek (ďalej len “DIG” alebo “Spoločnosť”) od DEFEND GROUP a.s. za nezverejnenú čiastku.

Ingenasys, ktorá je plne vo vlastníctve managementu DIG, tak momentálne vlastní 95% podiel v Spoločnosti. DIG má štyri dcérske spoločnosti (z ktorých tri majú status Lloyd’s Coverholder) a šesť pobočiek v Českej republike, v Poľsku, v Maďarsku a na Slovensku. Behom posledných 12 mesiacov do 31. júla 2017 DIG upísala hrubé poistné za všetky krajiny v hodnote 36,5 miliónov EUR. Hlavnými upisovateľmi spoločností DIG sú Syndicate 5820 britského poistného trhu Lloyd’s of London (AmTrust at Lloyd’s), CIG Pannónia v Maďarsku a gibraltarská poisťovňa Acasta European Insurance Co. Ltd.

„Sme nadšení doterajším stabilným rastom a stále máme pred sebou množstvo nových príležitostí na trhoch strednej a východnej Európy,“ povedal Andrew Quirke, výkonný a obchodný riaditeľ spoločnosti DIG. „Zvýšenie investícií do našich ľudí a projektov spolu so zainteresovaním managementu v Spoločnosti nám momentálne dáva obrovský zmysel, vzhľadom k tomu, čoho chceme ako tím dosiahnuť.“

Quirke zároveň poďakoval odstupujúcemu generálnemu riaditeľovi Ing. Pavlovi Vojtkovi: „Rád by som mu poďakoval za jeho vytrvalé vedenie, vďaka ktorému sme taký úspešní, čo je v mnohých ohľadoch aj zásluhou silnej značky „DEFEND“, ktorú roky úspešne budoval v automobilovom sektore naprieč strednou a východnou Európou. Zároveň sa tešíme na budúcu spoluprácu s Ing. Vojtkom ako s obchodným partnerom v rámci jeho nových zaujímavých projektov, v ktorých mu úprimne želáme veľa úspechov.“

DIG zamestnáva 43 ľudí a je poskytovateľom špeciálnych poistných riešení pre automobilový sektor a likvidátorom poistných udalostí, so zameraním na predĺžené záruky osobných aj nákladných vozidiel, poistenie GAP a ďalšie produkty súvisiace s automobilovým trhom. Aktuálne spravuje poistenie vo Veľkej Británii, Írsku, Českej Republike, Poľsku, Maďarsku a na Slovensku a spolupracuje so sieťou viac ako 1000 automobilových predajcov a s viac ako 250 sprostredkovateľmi poistenia.  

DEFEND INSURANCE GROUP s.r.o.