28.12.2017

Zmena názvu spoločnosti z DEFEND FINANCE s.r.o. od 1.1.2018

Vážení klienti a partneri,

radi by sme oznámili zmenu obchodného názvu spoločnosti DEFEND FINANCE s.r.o., z ktorej sa s účinnosťou od 1.1.2018 stáva spoločnosť DEFEND INSURANCE s.r.o.

Ostatné detaily spoločnosti ako IČO, DIČ, sídlo, e-mailové a telefónne kontakty či bankové spojenia zostávájú bez zmeny.

Tieto zmeny nemajú žiadny vplyv na zmluvy a záväzky uzatvorené v minulosti.

Uvedené zmeny súvisia s naplňovaním dlhodobej stratégie rozvoja spoločnosti a aktuálne skupina DEFEND INSURANCE GROUP s.r.o. zastrešuje 4 lokálne spoločnosti: DEFEND INSURANCE s.r.o. v Českej republike, DEFEND INSURANCE s.r.o. na Slovensku, DEFEND INSURANCE Kft. v Maďarsku a DEFEND INSURANCE Sp. z o.o. v Poľsku.

Veríme, že táto zmena prispeje k posilneniu našej firemnej identity na trhu a pozitívnemu vnímaniu našej značky.

Dovoľujeme si Vás preto požiadať, aby ste si túto zmenu zaevidovali vo svojich systémoch a pri komunikácii s našou firmou používali výhradne nový názov DEFEND INSURANCE s.r.o.

S priateľským pozdravom

DEFEND INSURANCE s.r.o.

Člen skupiny DEFEND INSURANCE GROUP