26.07.2018

Fúzia spoločnosti Ingenasys s.r.o. a DEFEND INSURANCE GROUP s.r.o.

Spoločnosť Ingenasys s.r.o. dokončila obsiahly proces zlučovania a prevodu majetku DEFEND INSURANCE GROUP s.r.o., a po novom pôsobí pod názvom DEFEND INSURANCE HOLDING s.r.o.

S účinnosťou odo dňa 30. 6. 2018 prišlo k fúzii obchodných spoločností:

DEFEND INSURANCE GROUP s.r.o.

so sídlom Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4, IČ: 25578502, vedená na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 109367

a

Ingenasys s.r.o.

so sídlom Na Stráni 1390, 251 68 Kamenice, IČ: 24123480, vedená na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 180675, ktorá je plne vo vlastníctve managementu DEFEND INSURANCE.

V dôsledku zlúčenia prešlo na nastupujúcu spoločnosť Ingenasys s.r.o. všetok majetok a prevzala taktiež všetky podnikateľské a obchodné aktivity spoločnosti DEFEND INSURANCE GROUP s.r.o.

V rámci našej dlhodobej stratégie rozvoje spoločnosti a posilnení našej firemnej identity na trhu potom prišlo s účinnosťou od 26.7.2018 ku zmene obchodného názvu spoločnosti na DEFEND INSURANCE HOLDING s.r.o.

Nové údaje spoločnosti sú nasledujúce:
DEFEND INSURANCE HOLDING s.r.o.
Sídlo: Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4 – Chodov
IČO: 24123480
Spoločnosť je vedená na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 180675,

Ostatné detaily ako e-mailové a telefónne kontakty či bankové spojenia zostávajú nezmenené.

Tieto zmeny nemajú žiadny vplyv na zmluvy a záväzky uzatvorené v minulosti.

Chceli by sme Vás uistiť, že aj naďalej budeme podporovať všetky obchodné aktivity celej skupiny DEFEND INSURANCE GROUP a veríme, že táto zmena prispeje k posilneniu spoločnosti a zvýšeniu spokojnosti našich partnerov a klientov.