05.09.2019

DIG sa stala pridruženým členom Asociácie českých poisťovacích maklérov

Česká prevádzková spoločnosť DEFEND INSURANCE s.r.o. sa stala pridruženým členom Asociácie českých poisťovacích maklérov a spoločne s ďalšími 72 členmi sa bude podieľať na formovaní budúcnosti poistného trhu.

DEFEND INSURANCE GROUP v posledných rokoch významne rastie a upevňuje svoju pozíciu na poistnom trhu v strednej a východnej Európe, čo nás ešte viac motivuje k dosahovaniu ďalších cieľov.

Asociácia českých poisťovacích maklérov je profesijným združením právnických a fyzických osôb, ktorého poslaním je ochrana spoločných záujmov členov a starostlivosť o spravodlivé presadzovanie poisťovacích maklérov na miestnom poistnom trhu aj v celosvetovom meradle. Asociácia vníma svoje hlavné poslanie v niekoľkých základných oblastiach, ako je legislatíva, etika, publicita, vzdelávanie, odborné otázky profesie a upevňovanie reputácie poisťovacích maklérov.

„Sme radi, že sa nám počas vstupného rokovania podarilo presvedčiť predstaviteľov AČPM o kvalitách poskytovaných produktov i služieb DEFEND INSURANCE GROUP a predovšetkým o našom tíme, ktorý veríme, že bude pre asociáciu veľkým prínosom," povedal Andrew Quirke, Managing Director DEFEND INSURANCE GROUP.

V súčasnej dobe má asociácia 72 členov, ktorí predstavujú 85% maklérov v Českej republike.

„Vstup do asociácie posilňuje našu dobrú povesť a umožňuje nám ovplyvňovať smer trhu v prospech nielen našej spoločnosti, ale predovšetkým našich partnerov a koncových zákazníkov. Dlhodobo sa usilujeme o zvyšovanie spokojnosti zákazníkov profesionálnou starostlivosťou a férovým prístupom a veríme, že spoločne s AČPM pozdvihneme prestíž poisťovacích maklérov a poistenia všeobecne, "dodala Kateřina Písaříková, Marketing Manager DEFEND INSURANCE GROUP.

Asociácia sa usiluje o zvyšovanie odbornej úrovne ako svojich členov, tak všetkých poisťovacích maklérov vedených v registri ČNB. Zorganizovala pre nich množstvo odborných prednášok a seminárov. Od roku 2001 organizuje výročné konferencie so špecializovaným obsahom. Najbližšia konferencia sa bude konať 9. októbra 2019 a DEFEND INSURANCE na nej nebude chýbať.

O DEFEND INSURANCE GROUP

Prevádzkové spoločnosti skupiny DEFEND INSURANCE GROUP sú poskytovateľmi špecializovaných poistných riešení pre automobilový priemysel a likvidátormi poistných udalostí so zameraním na predĺžené záruky, poistenie GAP a ďalšie inovatívne produkty. Materskou spoločnosťou DEFEND INSURANCE GROUP je Ingenasys Limited. DIG má päť prevádzkových spoločností so šiestimi pobočkami v Českej republike, Poľsku, Maďarsku, Slovensku a vo Veľkej Británii.