21.01.2019

Skupina DEFEND INSURANCE GROUP zavŕšila úspešný rok 2018

Výsledky DEFEND INSURANCE GROUP za rok 2018 potvrdzujú významný rast celej skupiny a jej stabilnú pozíciu popredného poskytovateľa doplnkového automobilového poistenia. V medziročnom porovnaní došlo k nárastu novo uzatvorených poistných zmlúv o 31 % pre celú skupinu DIG oproti roku 2017. Celkové hrubé upísané poistné za rok predstavovalo 68.4 miliónov eur.

Aj posledný štvrťrok sa niesol v rovnako úspešnom duchu ako celý rok 2018. Podarilo sa nám uzatvoriť viac ako 36 700 poistných zmlúv. Veľký podiel na tomto úspechu má poľská pobočka, ktorá aj vďaka nadviazaniu spolupráce s Millennium Leasing, jednou z najväčších leasingových spoločností v Poľsku, zaznamenala fenomenálny 170% rast a v decembri po prvýkrát prekročili hranicu 2 miliónov zł hrubého upísaného poistného za mesiac. „Vynikajúce výsledky, ktoré sme predstavili, naplňujú náš strategický plán a potvrdzujú jeho kvalitu v krátkodobom aj dlhodobom horizonte,“ komentuje úspech Managing Director spoločnosti DEFEND INSURANCE Andrew Quirke. 

V poslednom kvartáli sme uzavreli dve významné spolupráce. S veľkým nadšením vstupujeme do nového roku so spoločnosťou Business Lease, ktorá poskytuje komplexné služby operatívneho a finančného leasingu pre osobné aj úžitkové vozidlá v 5 krajinách strednej a východnej Európy. V decembri sme taktiež oznámili partnerstvo s medzinárodnou poisťovacou maklérskou spoločnosťou Marsh. Nové partnerstvá naďalej posilňujú pozíciu DEFEND INSURANCE GROUP na poistnom trhu a klienti budú mať na dosah poistné riešenia na mieru viac, než kedykoľvek predtým.

Okrem obchodných úspechov sa nám podarilo dokončiť nový update nášho online systému na správu poistných zmlúv, ktorý umožňuje SMS autorizáciu poistných zmlúv. Ide o významný krok v našom úsilí o tzv. paperless office a umožní nám od 1. 1. 2019 správu poistných zmlúv len v digitálnej podobe.

Spoločne s tým sme aktualizovali poistné podmienky, ktoré reagujú na aktuálne potreby a životný štýl našich zákazníkov. Zvýšili sme krytie pre vozidlá s alternatívnymi pohonmi, poskytnutie náhradného vozidla a v neposlednej rade sme sa pripravili na Brexit. Po novom sú tak naše produkty upisované Lloyd’s Insurance Company S.A. (Lloyd’s Brussels), ktorá umožňuje naďalej poskytovať poisťovacie služby v krajinách EU britskému poistnému trhu Lloyd’s of London.

Vďaka tvrdej práci celého nášho tímu a vyváženému portfóliu produktov a služieb sa môžeme pýšiť 149 384 uzatvorenými poistnými zmluvami za rok 2018 (31% nárast oproti 2017) a hrubým upísaným poistným 68.4 miliónov eur, čím sme výrazne prekonali pôvodný plán 131 000 poistných zmlúv.

A ďalší rast očakávame aj v roku 2019. „Naše projekty spoločne s novo nadviazanými spoluprácami nám umožňujú predpokladať, že splníme náš cieľ aj v roku 2019, 175 000 uzatvorených poistiek s hrubým upísaným poistným 75.7 miliónov eur,“ dodáva na záver Quirke.