01.07.2020

Oznámenie o navrhovanom prevode poistenia z Lloyd’s of London na Lloyd’s Brussels

Oznámenie o navrhovanom prevode určitých poistných zmlúv všeobecného poistenia uzatvorených so spoločnosťou The Society of Lloyd’s („Lloyd’s“) na spoločnosť Lloyd’s Insurance Company S.A. („Lloyd’s Brussels“)

Niektorí poisťovatelia vo Veľkej Británii (UK), ktorí sú členmi spoločnosti Lloyd’s, v súčasnosti poskytujú poistenie na území EHP na základe práva na cezhraničnú činnosť tzv. jednotný európsky pas, ktorý umožňuje správu poistných zmlúv v celej Európe bez nutnosti ďalšieho povolenia.

V dôsledku odchodu Spojeného kráľovstva z Európskej únie (ďalej len „Brexit“) dňa 31. januára 2020 sa očakáva, že súčasné práva vykonávať činnosti v rámci EHP prestanú platiť na konci prechodného obdobia 31. decembra 2020.

Spoločnosť Lloyd’s preto v mene členov skupiny navrhuje previesť niektoré poistné zmluvy od členov do skupiny Lloyd’s na spoločnosť Lloyd’s Brussels (ďalej len „navrhovaný prevod“). Lloyd’s Brussels je poisťovacia spoločnosť založená a regulovaná v Belgicku a je 100 % dcérskou spoločnosťou Lloyd’s.

Navrhovaný prevod nezmení poistné podmienky žiadnej z poistiek, okrem toho, že Lloyds Brussels sa stane poisťovateľom a správcom osobných údajov v súvislosti s prevedenými poistkami. Ďalšie informácie o návrhu (vrátane toho, či by to mohlo ovplyvniť vašu pozíciu pred prevodom), aké poistky sa prevádzajú, vaše práva a čo musíte urobiť, nájdete na adrese: https://www.lloyds.com/brexit-transfer/translations/brexit-transfer_slovakian