01.01.2020

DEFEND Vám želá šťastný nový rok 2020

V mene celého DEFEND INSURANCE GROUP by sme vám chceli popriať, aby rok 2020 bol pre vás úspešný po všetkých stránkach, ako osobných tak i pracovných.

Nové desaťročie so sebou prináša mnohé príležitosti a výzvy. Veríme, že s odhodlanými ľuďmi v našom tíme a profesionálnymi obchodnými partnermi dokážeme ďalej posúvať hranice na poistnom trhu a priniesť zákazníkom absolútnu istotu, že ich auto je v dobrých rukách.

Ďakujeme vám za dôveru v roku 2019 a ešte raz želáme Vám šťastný nový rok 2020. Dúfame, že to bude rok v ktorom budete môcť “Zažiť viac!“