15.10.2019

Tretí kvartál roku 2019 bol zahájený spoluprácou so spoločnosťou Fortegra

DEFEND INSURANCE GROUP dokončila veľmi úspešný tretí štvrťrok, ktorý bol tiež prvým obdobím so spoločnosťou Fortegra po našom boku. Podarilo sa nám uzavrieť 49 000 poistiek, v celkovej hodnote GWP 22,5 miliónov eur. To je v porovnaní s tretím kvartálom minulého roka nárast o 21,6%.

Hoci posledných niekoľko mesiacov bolo poznamenaných náročným procesom akvizície, pokračovali sme vo vynikajúcom raste s najvýznamnejším výsledkom na Slovensku, ktoré zaznamenalo rast 37,26%.

Okrem dosahovania vynikajúcich obchodných výsledkov bol tretí kvartál roku 2019 pre spoločnosť DIG zameraný na náš budúci vývoj, vďaka začatiu niekoľkých dôležitých partnerstiev a kľúčovému vývoju systému.

V Českej republike sme sa stali pridruženým členom Asociácie českých poisťovacích maklérov (AČPM). To je profesijná organizácia, ktorá sa stará o spoločné záujmy domácich i globálnych poisťovacích maklérov, aby sme sa podieľali na budúcom smerovaní trhu. Uzavreli sme tiež nové partnerstvá v regióne. Okrem iných, tiež so spoločnosťami Emil Frey a DS v Maďarsku, Havex v Českej republike alebo Royal Cars v Poľsku.

Okrem budovania nových vzťahov sme sa zamerali aj na zdokonaľovanie našich systémov. Vrátane zahájenia testovania online registrácie poistných udalostí u vybraných partnerov. Úplné spustenie je plánované počas Q4 a prispeje k zefektívneniu celého procesu pri zachovaní vysokého štandardu likvidácie poistných udalostí. Vybraní partneri, ktorí túto funkciu testujú, sú schopní zaregistrovať poistné udalosti v iDEFEND, sledovať ich aktuálny stav a okamžite informovať klienta, čo bude prínosom pre všetky strany.

Aby sme ešte viac uľahčili prácu naším partnerom, pracujeme na prepojení nášho systému iDEFEND s Caris, ktorý poskytuje Teas spol. s.r.o., najväčší český poskytovateľ softvéru pre predajcov automobilov a servisy. Naši existujúci partneri sa môžu tešiť na značné časové úspory, zníženie chybovosti a celkovo efektívnejšie systémy, čo prispeje k väčšej spokojnosti zákazníkov.

"V priebehu rokov sme sa sústredili na budovanie vzťahov s našimi partnermi. Napriek tomu, že je to stále našou prioritou, venujeme teraz značný čas zdokonaľovaniu našich operácií a zefektívňovaniu všetkých procesov, aby sme prispeli k vytvoreniu stabilnej základne pre náš budúci rast, "povedal Andrew Quirke, Managing Director of DEFEND INSURANCE GROUP.

Sme odhodlaní prekonať očakávania všetkých zúčastnených strán aj v 4. kvartáli, kedy plánujeme plné spustenie online registrácie poistných udalostí, prepojenie iDEFEND s Caris a predstavenie našej novej firemnej identity, ktorá označí novú éru pre DIG so spoločnosťou Fortegra a náš spoločný cieľ pre celoeurópsky rast.