25.05.2018

Slovenská pobočka skupiny DEFEND INSURANCE GROUP sa stala členom AFISP

Slovenská pobočka DEFEND INSURANCE GROUP sa 14.5.2018 stala členom Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov. AFISP je organizácia s ambíciou reprezentovať a hájiť profesionálne záujmy svojich členov.

Asociácia má v súčasnosti 29 členov, čo predstavuje 62% finančných agentov pôsobiacich v oblasti finančného sprostredkovania a poradenstva na Slovensku.

Vstupom do AFISP sa súčasne zaväzujeme dodržiavať jej etický kódex - súbor pravidiel profesijnej etiky, ktorými Asociácia stanovuje morálne princípy správania v záujme ochrany práv klientov a finančných spotrebiteľov a v záujme zvyšovania kvality hospodárskej súťaže.

Veríme, že tento krok nielen prispeje k trvalému súladu vlastnej činnosti s platnými právnymi predpismi, ale podporí aktuálny rast našej spoločnosti.