22.12.2023

Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2024

Celý tím DEFEND INSURANCE GROUP vám želá veselé Vianoce a šťastnú jazdu rokom 2024!


Sme nesmierne vďační za podporu, obetavosť a odolnosť našej DEFEND rodiny, partnerov a klientov. Ďakujeme, že ste neoddeliteľnou súčasťou našej cesty!