09.11.2021

Poistenie GAP je teraz dostupnejšie. DEFEND upravil limity poistného plnenia

Spoločnosť DEFEND INSURANCE sa snaží neustále zlepšovať a inovovať svoje produkty a nie je tomu inak v prípade poistenia DEFEND Gap, ktoré poskytuje ochranu pred stratou hodnoty vozidla v prípade totálnej škody alebo odcudzenia. S cieľom sprístupniť Gap poistenie širšiemu spektru zákazníkov vrátane majiteľov lacnejších vozidiel DEFEND rozšíril škálu poistných limitov pri svojom najobľúbenejšom programe MAX vrátane kombinácie s variantom XS. Nové sú limity hneď tri – 20 000 EUR, 35 000 EUR a 50 000 EUR.

Hodnota vozidla po jeho zakúpení rýchlo klesá a s dĺžkou jeho užívania rastie riziko finančnej straty. V prípade totálnej škody alebo odcudzenia havarijné poistenie poskytne kompenzáciu len do výšky trhovej hodnoty vozidla v dobe incidentu.

Celý finančný vklad do vozidla je však možné ochrániť až po dobu 5 rokov vďaka poisteniu DEFEND Gap, ktoré sa teraz vďaka úpravám limitov poistného plnenia pri vlajkových programoch DEFEND Gap MAX a DEFEND Gap MAX+XS stáva ešte výhodnejším, a to ako pre majiteľov lacnejších vozidiel, tak aj tých luxusných a prémiových.

DEFEND Gap MAX poskytuje ochranu až do úrovne obstarávacej ceny vozidla. V prípade kombinácie s programom DEFEND Gap XS kryje toto poistenie aj spoluúčasť pri havarijnom poistení.

Pôvodný limit poistného plnenia bol pri tomto programe 50 000 EUR a zároveň sa nesmelo jednať o viac než 60 % z poistnej čiastky. Najnovšie sú k dispozícii hneď tri limity poistného plnenia 20 000 EUR, 35 000 EUR a 50 000 EUR. Podmienka 60 % bola zrušená. Limit obstarávacej ceny vozidla 120 000 EUR zostáva nezmenený.

„Rozšírenie škály poistných limitov umožňuje naplno využívať výhody Gap poistenia širšiemu spektru zákazníkov. Majitelia lacnejších vozidiel ho najnovšie zaobstarajú za nižšiu cenu a naopak tí, čo majú luxusné vozidlá, môžu lepšie ochrániť svoju vysokú investíciu,“ hovorí Andrew Quirke, Managing Director DEFEND INSURANCE GROUP.

Programy MAX a MAX+XS sú k dispozícii pre osobné vozidlá s neobmedzeným počtom najazdených kilometrov, do 3 500 kilogramov, nie staršie šesť rokov ku dňu uzatvorenia poistenia. Klienti si ich môžu dojednať až do 120 dní od dátumu kúpy vozidla. Ponúkajú najširšiu škálu krytých rizík, vrátane havárie, bez ohľadu na zavinenie, krádeže a poškodenia spôsobené živelnou udalosťou. Poistené sú však len tie riziká, ktoré sú kryté havarijným poistením. Poistenia sa dojednávajú bez spoluúčasti a sú dostupné aj pre elektromobily a hybridy.