19.01.2015

DEFEND INSURANCE GROUP pokračuje v expanzii v strednej Európe

DEFEND INSURANCE GROUP zvýšil v roku 2014 počet spravovaných poistných zmlúv automobilov na viac ako 58.000 (z celkových 35.000 v roku 2013).

DEFEND INSURANCE GROUP se tak stáva neprehliadnuteľnou a významnou spoločnosťou v automobilovom sektore. K mimoriadnemu výsledku prispel najmä nárast predaja vozidiel, rozvoj predajnej siete DEFEND a inovácie produktov.

Vysoký dopyt trhu po automobilových zárukách v súčasnej dobe dokonca výrazne prevyšuje príležitosti pre poistenie GAP - vlajkový produkt spoločnosti.

Andrew Quirke, obchodný riaditeľ DEFEND INSURANCE GROUP, k tomu hovorí: „Obchodníci s vozidlami našli príležitosť pre svoj rozvoj v oblasti doplnkových produktov a služieb. Predovšetkým záručné typy produktov sa im osvedčili ako najlepší spôsob pre zvýšenie marží a udržanie zákazníckej lojality. Pretože aj keď výsledky predaja vozidiel a väčšia profesionalita obchodníkov s vozidlami ukazujú, že sa automobilový trh pozitívne mení, stretáva sa mnoho obchodníkov s veľmi nízkymi maržami, menším záujmom klientov o úvery a vysokými nákladmi.“

DEFEND INSURANCE GROUP je pripravená v roku 2015 pokračovať v rovnakom duchu – poskytovať svojim partnerom poistné riešenia na mieru, s cieľom zlepšiť ich ekonomické výsledky a udržať lojalitu zákazníkov. K tomu môžu významne prispieť aj otvorené príležitosti na maďarskom trhu, kde sa začína obchod s automobilmi po šiestich rokoch spamätávať z recesie, a nové pôsobenie v Poľsku, ktoré preukáže schopnosť DEFEND INSURANCE GROUP spolupracovať naprieč regiónom.

DEFEND INSURANCE GROUP ďakuje svojim partnerom za doterajšiu spoluprácu a rozvoj spoločného obchodu.