29.09.2020

Komunikácia je pre DEFEND kľúčová

Oblasť poisťovníctva je vysoko regulovaná a je v nej potreba dodržiavať celý rad pravidiel. Kľúčová je hlavne otvorená a férová komunikácia so zákazníkom aj obchodnými partnermi. Čo to znamená pre nás v DEFEND INSURANCE?

Pre úspech našich produktov a služieb je veľmi zásadné mať spoľahlivých a spolupracujúcich partnerov, ktorí predajú naše know-how koncovým zákazníkom. Aby také partnerstvá vznikli je potrebné sa zamerať predovšetkým na vzájomnú komunikáciu, ktorá pomáha zdieľať rovnaké hodnoty a vízie a vybrať pre zákazníka to najvhodnejšie riešenie s cieľom maximalizovať výnosy z predaja.

Dôkladné preškolenie

„S našimi partnermi z radov predajcov nových a jazdených vozidiel, leasingových spoločností a sprostredkovateľov sa pravidelne vídame a poskytujeme im o našich produktoch maximum informácií a podkladov vrátane marketingových materiálov,“ hovorí Country Manager slovenskej pobočky DEFEND INSURANCE GROUP Oliver Kiss.

Novinkou je online školiaca platforma DEFEND LEARNING ACADEMY, ktorá umožnila dôkladné a užívateľsky prívetivé preškolenie obchodných partnerov na ďiaľku. Dozvedia sa všetky podstatné informácie o produktoch DEFEND a o predajnom procese.

Všetky materiály DLA vychádzajú z našich 25 ročných skúseností v obore a je možné všetko upraviť na mieru jednotlivým obchodným partnerom, čím sa zvyšuje efektivita školení.

Dôveryhodný marketing

Samozrejmosťou je prispôsobenie produktov DEFEND jednotlivým partnerom, čo im umožňuje odlíšit sa od konkurencie. Aktuálne tvoria produkty upravené na mieru približne 50 % nášho portfólia.

Produkty na mieru odrážajú identitu každého partnera a individuálne potreby jeho klientov. V súvislosti stým poskytujeme brandované marketingové materiály. Tie nám umožňujú unikátnu kombináciu, podieľať sa na budovaní značky jednotlivých partnerov, bez toho aby sme ohrozili náš prísľub otvorenej komunikácie. Nami vytvorené materiály starostlivo a zrozumiteľne vysvetľujú výhody produktov pre zákazníkov, pričom nám poskytujú istotu, že sú klienti informovaní správne a nie sú uvedení do omylu.

Transparentný reporting

Otvorenosť a transparentnosť je pre DEFEND dôležitá vo všetkých fázach obchodného procesu. Vďaka online systému iDEFEND majú naši partneri po ruke a na jednom mieste všetky informácie, ktoré potrebujú vedieť o poistných zmluvách a škodových udalostiach. Súčasťou je aj kompletný reporting, kde partneri nájdu všetky dôležité dáta týkajúce sa našej spolupráce.

Transparentnosť považujeme za kľúčovú aj smerom k širokej verejnosti, pravideľne preto publikujeme správy o činnosti DEFEND a výročnú správu, kde prezentujeme naše výsledky a plány do budúcna.

Skutočné partnerstvo

V DEFEND sa sústreďujeme na to, aby naše produkty a služby boli maximálne prínosné pre našich zákazníkov a partnerov, a to nám pomáhá v ďaľšom raste. Nášho úspechu by sme ale nedosiahli bez úsilia a dlhodobom funkčnom partnerstve na všetkých úrovniach.