Aktualności

DIG, lider rynku ubezpieczeń pojazdów w Europie Środkowej, otwiera biuro w Bukareszcie w Rumunii. Międzynarodowa grupa jest już obecna na 8 rynkach europejskich. Od dziś DIG oferuje DEFEND Car Protect, przedłużoną gwarancję w Rumunii.

Fundamentem partnerstwa w biznesie, podobnie jak w życiu, jest dzielenie wspólnych wartości. Najważniejsze z nich to: zaufanie, wsparcie i otwarta komunikacja. Poniżej opowiadamy o podejściu do współpracy w DEFEND INSURANCE GROUP.

Portfolio DEFEND zostało rozbudowane o kolejny produkt, jakim jest DEFEND AllSafe. Pakiet składa się z opracowanej technologii DEFEND do znakowania bezpieczeństwa auta kodem VIN wraz z usługą assistance. Produkt jest dostępny w Czechach, Polsce i na Słowacji.

Branża ubezpieczeniowa podlega ścisłym regulacjom oraz wielu wymogom, których przestrzeganie jest priorytetem w celu prawidłowego funkcjonowania firmy. Najważniejsza jednak zawsze jest otwarta i uczciwa komunikacja z klientami i partnerami biznesowymi.

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa, powodującego chorobę COVID-19,  DEFEND INSURANCE oświadcza, że będzie kontynuować swoją standardową działalność oraz zapewniać podstawowe usługi.

Trzeci kwartał roku okazał się być znakomitym sukcesem dla DIG i był pierwszym okresem współpracy z Fortegrą. Zdołaliśmy zawrzeć 49 000 polis ubezpieczeniowych, a łączna suma przypisu składki brutto wyniosła 22,5 miliona euro.

DEFEND INSURANCE GROUP odnotował sukces w pierwszym kwartale 2019 roku. Dzięki wynikom naszych oddziałów osiągnęliśmy przypis składki brutto na poziomie 20,6 miliona euro i zawarliśmy ponad 43 400 polis, co skutkuje 27% wzrostem całej grupy.

Wyniki DIG za roku 2018 potwierdzają znaczący wzrost całej grupy i jej stabilną pozycję, jako jednego z wiodących dostawców dodatkowych ubezpieczeń samochodowych. W porównaniu rocznym, ilość nowo zawartych umów ubezpieczeniowych wzrosła o 31 %.

Po intensywnych negocjacjach pomiędzy firmą DIG a firmą Business Lease, obydwie strony zawarły umowę. DIG, której działalność obejmuje 4 kraje, będzie zapewniać program przedłużonych gwarancji dla pojazdów z wygasłym leasingiem operacyjnym.

Naszym celem było stworzenie bardziej przejrzystej i przyjaznej dla użytkownika strony internetowej, w której można znaleźć wszystkie niezbędne informacje o naszej firmie, produktach i usługach. Witryna jest w pełni responsywna.

DEFEND INSURANCE GROUP w drugim kwartale 2018 roku, odniosła sukces w realizacji długoterminowej strategii rozwoju spółki i umocnienia swojej pozycji na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Wraz ze zmieniającym się rynkiem i potrzebami klientów, a także rosnącą popularnością pojazdów o napędzie elektrycznym i hybrydowym DEFEND INSURANCE, jako jedna z pierwszych firm, rozszerza swoją gamę produktów o ubezpieczenia dla tego typu pojazdów.