Aktualności

DEFEND INSURANCE GROUP odnotował sukces w pierwszym kwartale 2019 roku. Dzięki wynikom naszych oddziałów osiągnęliśmy przypis składki brutto na poziomie 20,6 miliona euro i zawarliśmy ponad 43 400 polis, co skutkuje 27% wzrostem całej grupy.

Wyniki DIG za roku 2018 potwierdzają znaczący wzrost całej grupy i jej stabilną pozycję, jako jednego z wiodących dostawców dodatkowych ubezpieczeń samochodowych. W porównaniu rocznym, ilość nowo zawartych umów ubezpieczeniowych wzrosła o 31 %.

Po intensywnych negocjacjach pomiędzy firmą DIG a firmą Business Lease, obydwie strony zawarły umowę. DIG, której działalność obejmuje 4 kraje, będzie zapewniać program przedłużonych gwarancji dla pojazdów z wygasłym leasingiem operacyjnym.

Naszym celem było stworzenie bardziej przejrzystej i przyjaznej dla użytkownika strony internetowej, w której można znaleźć wszystkie niezbędne informacje o naszej firmie, produktach i usługach. Witryna jest w pełni responsywna.

DEFEND INSURANCE GROUP w drugim kwartale 2018 roku, odniosła sukces w realizacji długoterminowej strategii rozwoju spółki i umocnienia swojej pozycji na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Wraz ze zmieniającym się rynkiem i potrzebami klientów, a także rosnącą popularnością pojazdów o napędzie elektrycznym i hybrydowym DEFEND INSURANCE, jako jedna z pierwszych firm, rozszerza swoją gamę produktów o ubezpieczenia dla tego typu pojazdów.