10.08.2020

DEFEND INSURANCE startuje z platformą szkoleniową DEFEND LEARNING ACADEMY

Od sierpnia partnerzy DEFEND INSURANCE GROUP (dalej DIG) będą mogli podnieść swoje kompetencje, dzięki nowej platformie szkoleniowej DEFEND LEARNING ACADEMY (dalej DLA). Celem platformy jest przekazanie użytkownikom wiedzy o produktach DIG oraz metodach sprzedażowych. Szkolenia opierają się na modułach w formie wideo.

W oparciu o ponad 25-letnie doświadczenie materiały wideo oraz dokumenty pomocnicze zostały zaprojektowane jako kompletne narzędzia, które mają przyczynić się do podniesienia wyników biznesowych naszych partnerów.

„Platforma DLA została stworzona, aby pomóc naszym partnerom zwiększyć dochody ze sprzedaży naszych produktów oraz pogłębić wiedzę na ich temat. Szkolenia pomagają powiększyć wiedzę z zakresu efektywnej sprzedaży oraz dodatkowych korzyści dla klientów DIG. To jedynie głównie tematy, które poszerzone zostały o dodatkową wiedzę dla zainteresowanych” - mówi Andrew Quirke, Managing Director w DEFEND INSURANCE GROUP, zaznaczając, że platforma będzie dostępna na obszarze Europy Środkowej we wszystkich krajach, gdzie działa DEFEND.

Z dniem 1 sierpnia, DEFEND LEARNING ACADEMY, została uruchomiona w Czechach, na Węgrzech oraz w Polsce. Wersja słowacka zostanie uruchomiona niedługo. Dodatkowo platforma posiada wersje w języku ojczystym dla każdego z krajów.

„Platforma umożliwia nam personalizowanie treści dla każdego partnera, zgodnie z ich własną ofertą. W ten sposób każdy partner uzysk dostęp tylko do tych materiałów, których potrzebuje”- dodała Kateřina Písaříková, Marketing Manager CEE w DEFEND INSURANCE GROUP.

W kolejnych miesiącach DEFEND planuje rozbudowanie platformy o moduły administracyjne, aby przekazać swoim partnerom informacje na temat wszystkich funkcjonalności systemy online iDEFEND, w tym raportowanie, dokładny proces przetwarzania oraz rozpatrywania szkód, a także administrację wewnętrzną- przetwarzanie płatności, anulowanie polis, zmiany w umowach i inne.

Platforma DLA nie tylko dostarcza dawki potrzebnej wiedzy oraz dodatkowych informacji, ale oferuje otrzymanie certyfikacji po pomyślnym ukończeniu każdego modułu. Certyfikaty, uznawane przez organy nadzorujące, stanowią dowód tego, że partnerzy zostali przeszkoleni oraz są w stanie oferować swoje produkty w sposób profesjonalny, zgodnie z wszelkimi wymogami prawnymi.