Jak mogę nabyć ubezpieczenie DEFEND?

Produkty ubezpieczeniowe DEFEND sprzedawane są za pośrednictwem sieci partnerskiej, zarówno przez dealerów nowych i używanych pojazdów, jak i przez agentów ubezpieczeniowych czy firmy leasingowe. Dlatego zapytaj swojego sprzedawcę o ubezpieczenie DEFEND przed zakupem pojazdu.

Jeżeli Twój sprzedawca nie oferuje produktów ubezpieczeniowych DEFEND, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu +48 32 797 10 41 lub mailowo na info@defendinsurance.pl, a my wskażemy Ci najbliższy punkt partnerski.

Co obejmuje przedłużona gwarancja DEFEND Car Protect?

Przedłużona gwarancja zapewnia ochronę przed nagłymi i niespodziewanymi awariami mechanicznymi i elektrycznymi komponentów, objętych ubezpieczeniem. Lista części objętych ochroną wyszczególniona jest w odpowiednim programie/wariancie ubezpieczenia i można się z nią zapoznać przez zakupem polisy. Podczas zawierania umowy ubezpieczenia, Klient otrzymuje komplet dokumentacji, w tym również ogólne warunki ubezpieczenia oraz warunki właściwe dla swojego programu/wariantu przedłużonej gwarancji.

Dlaczego potrzebuję przedłużonej gwarancji dla pojazdu, który jest jeszcze na gwarancji producenta?

Tak długo, jak chroni nas gwarancja fabryczna, ubezpieczenie DEFEND Car Protect nie jest potrzebne. Jednakże nasze produkty dla pojazdów nowych lub będących na gwarancji producenta, zaczynają działaś po upływie okresu objętego gwarancją producenta* i stanowią uzupełnienie ochrony jaką zapewniał producent. DEFEND Car Protect daje możliwość ochrony nawet na kolejne 3 lata bez limitu przebiegu.

* Zarówno w związku z przekroczeniem limitu przebiegu, jak i upływem okresu objętego gwarancją fabryczną.

Kto i w jaki sposób dokonuje akceptacji szkody?

Odpowiedzialność odszkodowawcza i wysokość odszkodowania ustalane są przez dział techniczny, we współpracy z naszym działem likwidacji szkód, w opraciu o zapisy warunków ubezpieczenia. Ocena jest wykonywana na podstawie przesłanego formularza zgłoszenia szkody oraz innych dokumentów koniecznych w procesie likwidacji szkody (np. zdjęć pojazdu), a w niektórych przypadkach w oparciu o oględziny pojazdu na miejscu.

Czy szkoda może zostać odrzucona i z jakich powodów?

Niestety, w pewnych sytuacjach może dojść do odrzucenia roszczenia i wówczas koszty naprawy pokrywa Klient. Najczęstszą przyczyną odmowy są sytuacje, gdy:

 • Uszkodzony element nie jest objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach danego zakresu;
 • Ubezpieczony nie postępował zgodnie z procedurą likwidacji szkody (np. dokonał naprawy przed akceptacją zgłoszenia ze strony działu likwidacji szkód;
 • Uszkodzenie jest wynikiem typowego zużycia, a nie nagłej awarii;
 • Uszkodzenie miało miejsce przed zawarciem umowy ubezpieczenia;
 • szkoda jest wynikiem rażącego niedbalstwa ubezpieczonego (np. brak oleju w silniku)

Wszystkim klientom zalecamy uważne zapoznanie się z zakresem i warunkami ubezpieczenia, a w razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu z nami.

Czy ubezpieczony pojazd musí być serwisowany w autoryzowanym serwisie?

Przeglądy serwisowe mogą być wykonywane przez salon, w którym pojazd został kupiony lub przez inny profesjonalny serwis. Przez profesjonalny serwis rozumiany jest autoryzowany lub niezależny serwis samochodowy, który ma możliwość wykonania czynności serwisowych zgodnie z procedurami oraz w zakresie przewidzianym przez producenta, przy użyciu częsci oryginalnych lub zamiennych o porównywalnej jakości.

Gdzie mam kupić auto, żeby jednocześnie uzyskać przedłużoną gwarancję DEFEND Car Protect?

Przedłużona gwarancja DEFEND Car Protect dla pojazdów używanych może zostać zakupiona jedynie w dacie nabycia pojazdu, w miejscu jego zakupu, u naszego autoryzowanego przedstawiciela.

Przedłużona gwarancja DEFEND Car Protect dla pojazdów pozostających na gwarancji producenta może zostać zakupiona bezpośrednio w salonie samochodowym lub za pośrednictwem jednego z naszych agentów, jednakże wyłącznie przed upływem gwarancji producenta i przed przekroczeniem przebiegu określonego dla danego wariantu/programu ubezpieczenia (więcej informacji znajduje się na naszej stronie, w opisie produktów DIAMOND oraz CRYSTAL).

Ile kosztuje przedłużona gwarancja?

Składka kalkulowana jest w oparciu o szereg parametrów, których wybór należy (w większości) do Ciebie. Dlatego też, nie można z góry ustalić wysokości indwywidualnej składki.

Jej wysokość jest ustalana w oparciu o:

 • program przedłużonej gwarancji
 • wybrany wariant przedłużonej gwarancji (gdzie pojazd jest kwalifikowany w oparciu o aktualny wiek i przebieg)
 • pojemność silnika

Oraz dodatkowe parametry, takie jak:

 • okres ubezpieczenia
 • roczny limit przebiegu
 • maksymalny limit odszkodowania
 • udział własny


Jeśli chcesz poznać wysokość składki dla Twojego pojazdu, skontaktuj się bezpośrednio z dealeram lub partnerem DEFEND.

Co w sytuacji gdy kupiłem używane auto bez książki serwisowej?

Przedłużoną gwarancją mogą zostać objęte również pojazdy, które nie posiadają książki serwisowej. Ubezpieczony jest zobowiązany do serwisowania pojazdu, zgodnie z zaleceniami producenta od momentu jego zakupu, nie krócej niż do końca okresu obowiązywania ubezpieczenia. Zalecamy przechowywanie wszystkich dokumentów potwierdzających przeprowadzone przeglądy, tak aby w razie zaistnienia szkody możliwa była ich weryfikacja.

Co to jest ubezpieczenie GAP?

GAP to ubezpieczenie uzupełniające do polisy autocasco.
GAP (Guaranteed Asset Protection) oznacza ochronę wartości pojazdu i jest ubezpieczeniem zapewniającym ochronę do ceny zakupu samochodu, w przypadku wystąpienia szkody całkowitej lub kradzieży. Produkt najczęściej oferowany jest w momencie zakupu pojazdu lub zawierania umowy o finansowanie jego zakupu, a w tym drugim przypadku stanowi również doskonałą ochronę przez zbowiązaniami zaciągnietymi wobec banku lub fimry leasingowej.

Do czego jest potrzebne ubezpieczenie DEFEND Gap? Czy warto je wykupić?

Większość z nas nie posiada daru przewidywania przyszłości, ale jedno jest pewne, wypadki i kradzieże mają miejsce kazdego dnia.

Czy wiesz, że:

 • .. kolizja lub wypadek na drodze ma miejsce średnio co 6 minut?
 • .. straty materialne powstałe w wyniku tych zdarzeń szacowane są w miliardach złotych?
 • .. średnio, co godzinę dochodzi do kradzieży auta, a tylko 20% z nich udaje się odzyskać?
 • .. ulewy i powodzie zniszczyły w ostatních latach tysiące samochodów?
 • .. wartość pojazdu spada średnio o 50% w przeciągu pięciu lat?

Płacimy za to czego nie pokrywa Twoje autocasco. 

Jaki wariant ubezpieczenia DEFEND Gap jest dla mnie najlepszy?

Nie zawsze najtańsza wersja jest najlepsza, a najdroższa najbezpieczniejsza. Zastanów się na jakie ryzyka jest narażony Twój samochód i dobierz właściwe ubezpieczenie.

 • Jeśli kupujesz drogie auto za gotówkę lub na kredyt i chcesz mieć pewność, że w przypadku jego utraty będzie mógł sobie pozwolić na kolejny taki samochód to wybierz opcję DEFEND Gap MAX.
 • Bierzesz auto w leasing i w razie szkody całkowitej lub kradzieży nie chcesz mieć dodatkowych zobowiązań wobec firmy leasingowej, to wariant DEFEND Gap LEASE bedzie dla Ciebie odpowiedni.
 • Jesteś doświadczonym kierowcą i parkujesz auto w garażu, ale obawiasz się „piratów drogowych“? DEFEND Gap MINI lub MINI + jest właśnie dla Ciebie.

W jaki sposób jest ustalana wartość mojego samochodu?

Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, wartość ustalana jest na podstawie faktury lub umowy sprzedaży, a w niektórych przypadkach na podstawie wartości przyjętej do ubezpieczenia autocasco. Wartość pojazdu obejmuje jedynie akcesoria montowane fabrycznie, a nie dotyczy ewentualnego, dodatkowego wyposażenia lub kosztów wynikających z umów serwisowych lub ubezpieczeniowych zawartych przy zakupie pojazdu. Dokument zakupu, stanowiący podstawę ustalenia wartości, nie może być starszy niż 120 dni.
W przypadku wystąpienia szkody, wartość ustalana jest w opaciu o cenę rynkową ubezpieczonego pojazdu, na dzień wystąpienia szkody. Co do zasady, na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu ubezpieczenia DEFEND Gap, przyjmowana jest wartość jaką ustali ubezpieczyciel udzielający ochrony OC/AC.

Gdzie i kiedy można zawrzeć ubezpieczenie DEFEND Gap?

Ubezpieczenie DEFEND Gap może zostać zawarte w terminie 120 dni od daty zakupu pojazdu lub daty odnowienia polisy autocasco, za pośrednictwem dealera, gdzie pojazd został zakupiony (jeśli ma on zawartą z nami umowę o współpracę) lub jednego z naszych agentów.
Jeśli jesteś zaiteresowany zakupem ubezpieczenia DEFEND Gap, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu +48 32 797 10 41 lub mailowo na info@defendinsurance.pl.

W jakim towarzystwie ubezpieczeniowym należy wykupić polisę autocasco, żeby zawrzeć ubezpieczenie DEFEND Gap?

Polisę autcasco można wykupić w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym, działającym na terenie Polski. Należy upewnić się, że wykupiona polisa objemuje wszystkie ryzyka związane ze szkodą całkowitą pojazdu oraz kradzieżą, tak aby, w razie konieczności, móc skorzystać z ubezpieczenia DEFEND Gap.


W przypadku Ubezpieczenia DEFEND Gap MINI nie jest wymagana polisa autocasco.

Jak mogę zgłosić zmiany?

Aby uniknąć komplikacji w procesie likwidacji szkody, prosimy o niezwłoczne informowanie nas o zmianach dotyczących umowy ubezpieczenia (np. zmiana numeru rejestracyjnego pojazdu).

W przypadku zgłaszania zmian prosimy o kontakt pod numerem +48 32 797 10 41 lub adresem e-mail info@defendinsurance.pl.

Jakie informacje przetwarzamy?

Przetwarzamy jedynie te informacje, które nam przekazałeś, aby zarządzać twoimi polisami i likwidować szkodę.

Dane osobowe, które przetwarzamy obejmują:

 • dane adresowe i identyfikacyjne (w tym data i miejsce urodzenia, obywatelstwo, rezydencja podatkowa); informacje o uzgodnionych usługach i inne dane, które nam przekazujesz; jak również informacje, które zbieramy podczas świadczenia usług, w tym te, które tworzymy w związku z naszym obowiązkiem przetwarzania uzyskanych danych osobowych.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć tutaj.

Jak mogę zażądać usunięcia moich danych osobowych?

Aby usunąć swoje dane osobowe, prosimy o kontakt pod adresem data@defendinsurance.eu. Odpowiemy na Twoje żądanie najpóźniej w ciągu 30 dni. Jeżeli termin 30 dni nie będzie mógł zostać dotrzymany, zostaniesz o tym natychmiast powiadomiony wraz z podaniem daty, kiedy otrzymasz odpowiedź.

Aby uzyskać więcej informacji na temat usuwania danych osobowych, kliknij tutaj.

Jak zgłosić szkodę?

Jeżeli dojdzie do zdarzenia, które może skutkować szkodą ubezpieczeniową, skontaktuj się z nami niezwłocznie pod numerem +48 32 797 10 41 lub wyślij wiadomość e-mail na adres szkody@defendinsurance.pl. Likwidator szkód wyjaśni ci procedurę likwidacji szkody, a także prześle formularz zgłoszenia szkody.

Naszym celem jest zapewnienie maksymalnej efektywności procesu likwidacji. Dlatego prosimy o współpracę w zakresie likwidacji szkody, a także terminowe dostarczenie wszelkich wymaganych dokumentów, zgodnie z warunkami ubezpieczenia twojej polisy.