Obsługa umów Ubezpieczenia

Obsługa zawartych umów Ubezpieczenia to istotny aspekt działalności DEFEND INSURANCE GROUP.

Jeśli wystąpiła konieczność dokonania zmian, w odniesieniu do zawartej umowy Ubezpieczenia, poinformuj nas o tym niezwłocznie, aby wszystkie informacje jakie posiadamy w naszym systemie były aktualne.

  • Jak dokonać zgłoszenia?

W przypadku zmiany danych dotyczących pojazdu, prześlij do nas (pocztą lub mailem) wypełniony formularz wraz z kopią dokumentu potwierdzającego zmianę.

  • Jakie zmiany są istotne?

Pojazdy identyfikowane są poprzez numer VIN. Nie ma konieczności przesyłania informacji w przypadku zmiany numeru rejestracyjnego.

Jeśli zauważysz błędy w treści polisy ubezpieczeniowej lub zmianie uległy istotne dane dotyczące pojazdu (np. zmiana kategorii w dowodzie rejestracyjnym), skontaktuj się z nami.

  • Jak dokonać zgłoszenia?

W przypadku zmiany danych dotyczących pojazdu, prześlij do nas (pocztą lub mailem) wypełniony formularz wraz z kopią dokumentu potwierdzającego zmianę.

  • Jakie zmiany są istotne?

Zgłoszeniu podlegają dane, mające wpływ na realizację umowy ubezpieczenia: zmiana właściciela pojazdu, adresu do korespondencji, numeru telefonu lub adresu email.

  • Jak dokonać zgłoszenia?

Jeśli pojazdu został sprzedany przed upływem okresu ubezpieczenia, a strony ustaliły, że prawa i obowiązki zostaną przeniesione na nowego właściciela, należy przesłać do nas wypeniony formularz dla DEFEND Car Protect lub DEFEND Gap wraz z kopią dokumentu potwierdzającego zmianę w terminie 10 dni roboczych od wystąpienia zmiany.

Pełne informacje oraz formularz dotyczący przeniesienia praw i obowiązków znajdują się w umowie ubezpieczenia.

Jeżeli masz jakieś pytania, sprawdź sekcję FAQ lub Kontakt.