Dokumenty i formularze

Dokumenty dotyczące przedłużonej gwarancji DEFEND Car Protect Lloyd's

OWU DEFEND Car Protect (2.2 MB)                                   SWU ADVANTAGE (2.2 MB)
SWU COMFORT (2.2 MB)  SWU DIAMOND (2.2 MB)                             
SWU PLUS (2.2 MB) SWU CRYSTAL (2.2 MB)
Ochrona danych osobowych (2.2 MB)  IPID (2.2 MB) 

Dokumenty dotyczące przedłużonej gwarancji DEFEND Car Protect CIG

OWU DEFEND Car Protect (2.2 MB)                                   SWU ADVANTAGE (2.2 MB)
SWU COMFORT (2.2 MB)  SWU DIAMOND (2.2 MB)                             
SWU PLUS (2.2 MB) SWU CRYSTAL (2.2 MB)
Ochrona danych osobowych (2.2 MB)  IPID (2.2 MB) 

Dokumenty dotyczące ubezpieczenia DEFEND Gap

OWU DEFEND Gap (Lloyd's) (2.2 MB)                                SWU MAX (2.2 MB)
OWU DEFEND Gap (CIG) (2.2 MB)                                SWU MAX AC (2.2 MB)  
SWU LEASE (2.2 MB) SWU MINI (2.2 MB)                 
SWU MINI+ (2.2 MB) IPID (2.2 MB) 
Ochrona danych osobowych Lloyd's (2.2 MB)   Ochrona danych osobowych CIG (2.2 MB) 

Dokumenty dotyczące ubezpieczenia DEFEND Truck Protect

OWU DEFEND Truck Protect (2.2 MB)                                SWU T-ADVANTAGE (2.2 MB)
SWU T-COMFORT (2.2 MB)  SWU T-PLUS (2.2 MB)
Ochrona danych osobowych Lloyd's (2.2 MB) 

Dokumenty dotyczące ubezpieczenia DEFEND Gap Truck 

OWU DEFEND Gap Truck (2.2 MB)                                     SWU INDEX (2.2 MB)
SWU LEASE (2.2 MB)  SWU MAX AC (2.2 MB)
SWU MAX (2.2 MB)   IPID (2.2 MB)
Ochrona danych osobowych Lloyd's (2.2 MB)

Dokumenty i formularze do zgłoszenia szkody

DEFEND Gap A (2.2 MB)       DEFEND Gap B (2.2 MB)
DEFEND Car Protect (2.2 MB)                                             Gwarancja Carflife (2.2 MB)

Formularze do pobrania

Rozwiązanie umowy ubezpieczenia (2.2 MB)                     Zmiana w umowie ubezpieczenia (2.2 MB)