02.03.2015

DEFEND nabył 51 % udziałów spółki Service Insurance Polska

Praha | Katowice: DEFEND INSURANCE GROUP s.r.o. (DEFEND) i Service Insurance Polska Sp. z.o.o. (SIP) dziś ogłosiły nabycie przez Defend 51% udziałów w SIP.

Nabycie udziałów jest elementem wzmocnienia i rozwoju DEFEND INSURANCE GROUP w obszarze Europy Centralnej, w tym przypadku, poprzez przejęcie spółki posiadającej wykwalifikowany zespół i doświadczenie w branży. Dzięki temu posunięciu możliwe będzie prowadzenie procesu admistrowania ubezpieczeniami motoryzacyjnymi, w związku dynamicznym wzrostem sprzedaży, jaki odnotowuje DEFEND.

Od dnia 26 lutego 2015 roku spółka Service Insurance Polska została przemianowana na DEFEND INSURANCE Sp. z o.o.

Umiejscowiona w Katowicach spółka Service Insurance Polska od 2007 roku prowadziła działalność w zakresie administrowania programów ubezpieczeniowych oraz procesów likwidacji szkód w sektorze ubezpieczeń motoryzacyjnych.

DEFEND INSURANCE GROUP jest liderem na rynku ubezpieczeń motoryzacyjnych, w sektorze przedłużonych gwarancji, prowadząc ym aktualnie swoje biura na terenie Czech, Słowacji oraz Węgier.

Pavel Vojtek, prezes zarządu DEFEND INSURANCE GROUP, mówi: “Rozszerzenie działalności o rynek polski jest naturalnym kierunkiem rozwoju biznesu dla grupy DEFEND. Naszym celem jest osiągnięcie podobnej pozycji na rynku jaką aktualnie mamy w poozstałych krajach Europy Środkowej i Wschodniej.”