26.07.2018

Zakończenie procesu przejęcia DEFEND INSURANCE GROUP s.r.o.

Ingenasys s.r.o. ma przyjemność oznajmić, że został zakończony proces przejęcia DEFEND INSURANCE GROUP s.r.o., a spółka aktualnie będzie występować pod firmą DEFEND INSURANCE HOLDING s.r.o.

Formalnie z dniem 30.06.2018 doszło do połączenia:

DEFEND INSURANCE GROUP s.r.o.

z siedzibą: Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4, ID: 25578502, spółka zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski miasta Praga Sekcja C, Pozycja 109367.

oraz

Ingenasys s.r.o.

z siedzibą: Na Stráni 1390, 251 68 Kamenice, ID: 24123480, spółka zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski miasta Praga Sekcja C, Pozycja 180675, której udziały pozostają w pełni własnością członków zarządu DEFEND INSURANCE.

W wyniku połączenia Ingenasys objęło całość aktywów DIG wraz z prowadzoną przez spółkę działalnością a więc kompletem praw i obowiązków wynikających z zawartych przez spółkę umów.

W związku z przyjętą długofalową strategią rozwoju firmy oraz decyzją o podjęciu działań zmierzających do wzrostu rozpoznawalności marki, podjęta została również decyzja o zmianie nazwy firmy na DEFEND INSURANCE HOLDING s.r.o., ze skutkiem na dzień 26.07.2018.

Aktualne dane rejestrowe spółki to:
DEFEND INSURANCE HOLDING s.r.o.
Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4 – Chodov
ID: 24123480
spółka zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski miasta Praga Sekcja C, Pozycja 180675.

Wszelkie inne dane takie jak numery telefonów czy adresy mailowe oraz numery kont bankowych pozostają niezmienione.

Wprowadzone zmiany nie mają żadnego wpływu na ważność umów i zobowiązań podjętych w przeszłości.

Zapewniamy, że nadal będziemy wspierać działalność prowadzoną przez wszystkie podmioty należące do DEFEND INSURANCE GROUP wierząc jednocześnie, że wprowadzona zmiana przyniesie efekty w postaci umocnienia pozycji naszej firmy oraz wzrostu poziomu zadowolenia ze współpracy wśród naszych partnerów i klientów.