DEFEND Technical Control

Ubezpieczenie DEFEND Technical Control – Badania diagnostyczne i przegląd pojazdu bez obaw!

Badania diagnostyczne i pomiar emisji spalin często bywają zmorą dla kupujących auta używane.

Podczas weryfikacji pojazdu przy zakupie, nie zawsze jesteśmy w stanie zweryfikować jaki jest faktyczny stanu pojazdu, a co za tym idzie jakie komplikacje mogą powstać w następstwie ukrytych wad.

DEFEND Technical Control zapewnia poczucie bezpieczeństwa dla każdego właściciela pojazdu, ponieważ pokrywa koszt naprawy lub wymiany części pojazdu, które nie przeszły badania technicznego lub pomiaru emisji spalin.

Program DEFEND Technical Control jest przeznaczony dla pojazdów, które w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia spełniają następujące kryteria:

 • Maksymalny wiek pojazdu 20 lat
 • Maksymalny przebieg 400 000 km

 • Czas trwania ubezpieczenia – 1 rok (od badania do badania)
 • Limit odszkodowania – 10 000 zł
 • Maksymalnie można zgłosić 1 szkodę dot. kontroli pojazdu oraz 1 zgłoszenie dot. pomiaru emisji spalin
 • Brak limitu przebiegu
 • Bez udziału własnego

Ubezpieczenie dotyczy pojazdów, które spełniają wszystkie poniższe kryteria:

 • Pojazdy osobowe do 3.5 t.
 • Ważne badanie techniczne - termin kolejnego badania wypada nie wcześniej niż na trzy miesiące po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia.

 • Kiedy można zawrzeć ubezpieczenie?
  • Ubezpieczenie może być zawarte nie później niż 3 miesiące przed terminem regularnego przeglądu technicznego.
  • Okres ubezpieczenia rozpoczyna się jeden miesiąc przed upływem terminu ważności aktualnych badań technicznych
 • Jak można zawrzeć ubezpieczenie?
  • Ubezpieczenie może być zawarte za pośrednictwem sieci naszych partnerów agentów. Zwykle przy zakupie samochodu.
  • Ubezpieczenie można również zawrzeć online.
 • Jakie informacje i dokumenty są nam potrzebne do zawarcia ubezpieczenia?
  • Kopia dowodu rejestracyjnego wraz z aktualnym wpisem dotyczącym badania technicznego.

 • Zgłoszenie szkody:
  Ubezpieczony (lub serwis naprawczy w imieniu ubezpieczonego) musi niezwłocznie zgłosić szkodę telefonicznie +48 32 797 10 41 lub mailowo na adres szkody@defendinsurance.pl.
  Administrator będzie wymagał podania: numeru umowy ubezpieczenia, przebiegu pojazdu na dzień wykonania badania technicznego oraz listy usterek wyszczególnionych w zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu technicznym.

 • Holowanie pojazdu do serwisu:
  Jeśli ze względu na zakres usterek wyszczególnionych w zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu technicznym Twój pojazd został unieruchomiony, jesteś zobowiązany do zorganizowania transportu pojazdu do serwisu. W przypadku, gdy koszty naprawy zostaną zautoryzowane przez Administratora, Ubezpieczyciel pokryje również koszty holowania pojazdu w kwocie nieprzekraczającej 400 PLN, które pomniejszą limit odszkodowania.
  Administrator ma prawo do inspekcji Ubezpieczonego Pojazdu przed autoryzacją naprawy. Wszelkie naprawy oraz koszty z nimi związane wykonane bez uprzedniej zgody Administratora obciążają wyłącznie Ubezpieczonego i automatycznie stają się podstawą do odmowy wypłaty odszkodowania.

 • Dokumenty:
  W procesie likwidacji szkody klient zobowiązany jest do dostarczenia następujących dokumentów:
  a) przed dokonaniem naprawy
  - wypełnionej pierwszej części formularza A zgłoszenia szkody
  - diagnozy usterek i opinii serwisu o przyczynach awarii
  - dokumentacji fotograficznej pojazdu: zdjęć pojazdu po przekątnej, z przodu i z tyłu z widocznym numerem rejestracyjnym, numeru VIN na karoserii, zdjęcia deski rozdzielczej z widocznym przebiegiem, zdjęcia uszkodzonych części przed i po demontażu
  - kompletnego kosztorysu naprawy wraz z naliczonym podatkiem VAT, zawierającego godzinową stawkę serwisu oraz numery części zamiennych
  - kopii dowodu rejestracyjnego
  - faktur za usługi serwisowe od początku okresu ubezpieczenia
  b) po dokonaniu naprawy
  - zdjęć nowych części zamiennych
  - kompletnie wypełnionego formularza B
  - faktury VAT z kodem autoryzacyjnym naprawy
Żadne naprawy nie mogą zostać przeprowadzone bez uprzedniej akceptacji ze strony Administratora. Wykonanie naprawy przed uzyskaniem akceptacji może skutkować odrzuceniem roszczenia przez Ubezpieczyciela.

Jeżeli masz jakieś pytania, sprawdź sekcję FAQ lub Kontakt.

Ważne: Powyższe informacje i lista komponentów mogą różnić się od umowy ubezpieczenia zawartej dla Twojego pojazdu. W przypadku jakichkolwiek niezgodności, pierwszeństwo ma Umowa Ubezpieczenia oraz OWU.