Zawarcie umowy ubezpieczenia

Produkty ubezpieczeniowe oferowane pod marką DEFEND są dostępne w sieci naszych partnerów (dealerów i komisów samochodowych, agentów, brokerów lub firm leasingowych) i zazwyczaj sprzedawane są wraz z nabywanym pojazdem. Zapytaj swojego sprzedawcę o ubezpieczenia DEFEND.

Jeśli twój sprzedawca nie oferuje produktów ubezpieczeniowych DEFEND, skontaktuj się z nami poprzez email lub telefonicznie pod numerem +48 32 797 10 41. Jeśli tylko twój pojazd spełnia wymagane kryteria, będziesz mógł nabyć polisę.

Najważniejsze informacje

 • Pojazdy nowe / na gwarancji producenta
  • Kiedy można zawrzeć ubezpieczenie?

   Ubezpieczenie może zostać zawarte w okresie obowiązywania gwarancji producenta.
   Ubezpieczenie rozpoczyna się z dniem wygaśnięcia gwarancji producenta.
   W przypadku, gdy na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, pozostało mniej niż 60 dni do końca okresu gwarancji producenta, Ubezpieczyciel nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku awarii, która wystąpiła w okresie 60 dni licząc od daty zawarcia umowy ubezpieczenia.

  • Jak można zawrzeć ubezpieczenie?

   Umowę ubezpieczenia zawiera się w sieci naszych partnerów (dealerów nowych lub używanych pojazdów, brokerów itp.).

 • Pojazdy używane
  • Kiedy można zawrzeć ubezpieczenie?

   Umowa jest zawierana najczęściej przy zakupie pojazdu.
   Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się już w momencie zakupu.

  • Jak można zawrzeć ubezpieczenie?

   Umowę ubezpieczenia zawiera się w sieci naszych partnerów (dealerów nowych lub używanych pojazdów, brokerów itp.). Zawarcie umowy możliwe jest jedynie w dniu zakupu pojazdu.

 • Kiedy można zawrzeć ubezpieczenie?

  Umożliwiamy zawarcie umowy w terminie do 120 dni od daty nabycia pojazdu.
  Ubezpieczenie DEFEND Gap MAX AC może zostać zawarte nawet w terminie do 30 dni od daty zawarcia / wznowienia polisy AC.
  Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się już w momencie zakupu.

  Ubezpieczamy również samochody elektryczne oraz specjalne (np. kampery)

 • Jak można zawrzeć ubezpieczenie?

  Umowę ubezpieczenia zawiera się w sieci naszych partnerów (dealerów nowych lub używanych pojazdów, brokerów itp.).

Ten wariant ubezpieczenia jest oferowany wyłącznie dla pojazdów sprzedawanych przez salony AAA Autocentrum

Jeżeli masz jakieś pytania, sprawdź sekcję FAQ lub Kontakt.