25.05.2018

Słowacki oddział DEFEND INSURANCE GROUP został członkiem AFISP

AFISP obecnie zrzesza 29 członków i tym samym reprezentuje ponad 60% rynku wszystkich agentów / brokerów działających w sektorze pośrednictwa finansowego i doradztwa na Słowacji.

Przystępując do Stowarzyszenia, jesteśmy zobowiązani do przestrzegania najwyższych zasad etyki zawodowej, które AFISP określa, jako zasady moralnego zachowania w biznesie w celu ochrony praw klientów i konsumentów, a także standardów uczciwej konkurencji.

Wierzymy, że ten krok przyczyni się do utrzymania najwyższych standardów prawnych obowiązujących na Słowacji, a tym samym przełoży się na dalszy wzrost naszej firmy.