11.08.2017

Zakończenie przejęcia spółki DEFEND INSURANCE GROUP s.r.o.

W dniu 11.08.2017 spółka Ingenasys s.r.o. ogłosiła przejęcie 60% udziałów w DEFEND INSURANCE GROUP s.r.o. (DIG) oraz w spółkach zależnych od DEFEND GROUP a.s. Spółka nie ujawniła wartości transakcji. W ten sposób Ingenasys stało się posiadaczem 95% udziałów DIG. Firma aktualnie posiada 4 spółki zależne (z czego trzy posiadają status Coverholder’a Lloyd’s) oraz 6 oddziałów położonych na terenie Republiki Czeskiej, Polski, Słowacji oraz Węgier. W okresie ostatnich 12 miesięcy (do 31.07.2017 roku) DIG osiągnął zakumulowany wynik na poziomie 36,6 mln EUR zebranej składki brutto. Głównymi Zakładami Ubezpieczeń z którymi współpracuje DIG są Syndykat Lloyd’s 5820 (AmTrust), działający na Węgrzech CIG Pannonia oraz Acasta First European Insurance Co. Ltd. z siedzibą na Gibraltarze. Ingenasys w całości jest w rękach osób wchodzących w skład zarządu DIG.

„Nie kryjemy zadowolenia z dotychczas osiąganych wyników, jednakże mamy na uwadze nowe możliwości rozwoju które dostrzegamy na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej” powiedział dyrektor zarządzający DIG – Andrew Quirke. „Nasze inwestycje w nowe projekty oraz ludzi w połączeniu z dobrym zarządzaniem nadają sens naszym działaniom, a dzięki temu pozwalają nam osiągać wyznaczone cele”.

Andrew Quirke zaznaczył również, że „Firma składa podziękowanie ustępującemu Prezesowi Ing. Pavlowi Vojtkowi za dotychczasowe kierowanie spółką, co zaowocowało osiągnięciem aktualnej pozycji rynkowej, jak również zbudowanej przez niego marce „DEFEND” stanowiącej przez wiele lat synonim sukcesu i zaufania na rynku produktów motoryzacyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Mamy nadzieję na dalszą współpracę z Ing. Pavlem Vojtkiem, który aktualnie skupia się na rozwoju nowych projektów biznesowych, życzymy mu jak największych sukcesów również w tym obszarze”.

DIG aktualnie zatrudnia 43 osoby zajmując się dostarczaniem rozwiązań ubezpieczeniowych dla sektora motoryzacyjnego oraz procesami likwidacji szkód. Głównymi produktami DIG są przedłużone gwarancje dla pojazdów osobowych i ciężarowych, ubezpieczenia GAP oraz inne specjalistyczne produkty przeznaczone dla branży motoryzacyjnej. Prowadząc działalność na terenie Wielkiej Brytanii, Irlandii, Czech, Polski, Słowacji oraz Węgier Firma współpracuje z ponad 1000 salonów samochodów nowych i używanych oraz 250 pośrednikami rynku.