20.07.2018

DEFEND INSURANCE GROUP kontynuuje dynamiczny wzrost

DEFEND INSURANCE GROUP, w drugim kwartale 2018 roku, odniosła sukces w realizacji długoterminowej strategii rozwoju spółki i umocnienia swojej pozycji na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Porównując wyniki do ubiegłego roku, w drugim kwartale zawarta ilość nowych umów wzrosła o 26%.

Nasza doskonała stopa wzrostu w drugim kwartale tego roku utrzymywała się na takim samym poziomie. Przekroczyliśmy rekordowy w historii działalności firmy poziom 9500 wystawionych polis miesięcznie w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Sumarycznie nasza grupa odnotowała prawie 28,000 sprzedanych polis ubezpieczeniowych w całej Europie w drugim kwartale, co oznacza że jest to najbardziej udany kwartał DEFEND INSURANCE.

"Ważnym aspektem naszego sukcesu jest dla nas wzrost we wszystkich krajach i całej gamie produktów. Wzrost ten był podzielony pomiędzy Czechy 23%, Węgry 55%, Polskę 109% i Słowację 19%. Przypis składki brutto za ostatnie 3 miesiące wyniósł 14 000 000 €.

"W ujeciu kwartalnym liczba nowo zawartych kontraktów wzrosła w drugim kwartale o 18%, co przekroczyło nasze oczekiwania z początku tego roku, kiedy to szacowaliśmy wzrost o około 15%" - mówi Andrew Quirke, CEO firmy.

Byliśmy w stanie ocenić nasze wieloletnie doświadczenie i zrealizować nasz długoterminowy cel polegający na zwiększeniu zainteresowania ubezpieczeniami, które nie należą do kategorii przedłużonych gwarancji. "Od czasu wprowadzenia przez nas ubezpieczenia na alternatywne pojazdy napędowe, w kwietniu 2018 roku, odnotowaliśmy wzrost sprzedaży - rok do roku - polis DEFEND Gap z 60% do ponad 70%. Nasze produkty są odpowiedzią nie tylko na aktualne trendy rynku ubezpieczeń, ale pod wieloma względami, dzięki naszym innowacyjnym i elastycznym rozwiązaniom, wyznaczają kierunek"- dodaje Andrew Quirke.

W tym samym czasie słowacki oddział zaprezentował program DEFEND GAP +1. Jest to program ubezpieczeniowy dla klientów posiadających ubezpieczenie GAP innej firmy ubezpieczeniowej, na próbny i bezpłatny okres jednego roku. Główną zaletą tego produktu jest to, że pojazd nie podlega nowej wycenie, ale umowa jest zawierana od pierwotnej ceny zakupu pojazdu.

W drugą połowę roku wchodzimy z dużym optymizmem, dzięki rozpoczęciu współpracy z polskimi firmami Millennium Leasing, Cofidis Polska i Pol-Mot Auto. Wierzymy, że wszystkie te działania wzmocnią pozycję naszej firmy i pozwolą utrzymać dalszy wzrost.