01.07.2020

Planowane przeniesienie ubezpieczenia z z Lloyd’s of London na Lloyd’s of Brussels

Informacja o proponowanym przeniesieniu przez The Society of Lloyd’s (dalej „Lloyd’s”) określonej części ogólnej działalności ubezpieczeniowej do firmy Lloyd’s Insurance Company S.A. („Lloyd’s Brussels”)

Część brytyjskich ubezpieczycieli, którzy są podmiotami członkowskimi Lloyd’s, korzystają obecnie z uprawnień dotyczących prowadzenia działalności na terenie EOG, umożliwiającego im zarządzanie polisami w Europie bez konieczności uzyskiwania dalszych zezwoleń. W wyniku wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej („Brexit”) w dniu 31 stycznia 2020 r., aktualne uprawnienia obowiązujące na terenie EOG przestaną obowiązywać na koniec okresu przejściowego, czyli w dniu 31 grudnia 2020 r. ¨

Dlatego też, Lloyd’s w imieniu swoich podmiotów członkowskich, proponuje przeniesienie określonych polis z podmiotów członkowskich do firmy Lloyd’s Brussels („proponowane przeniesienie”). Lloyd’s Brussels jest firmą ubezpieczeniową zarejestrowaną i prowadzącą działalność zgodnie z regulacjami prawnymi Belgii, będącą podmiotem zależnym oraz całkowicie kontrolowanym przez Lloyd’s.

Propozycja transferu nie zmienia warunków oraz postanowień polisy ubezpieczenia, poza zmianą ubezpieczyciela oraz administratora danych na Lloyd Brussels, zgodnie z pozostałymi zapisami transferowanej umowy. Więcej informacji dotyczących proponowanych zmian (włączając w to wpływ na odbiorców przed transferem umowy) dokładny opis umów ulegających przeniesieniu, praw konsumenckich oraz wskazówek postępowania, można znaleźć pod adresem: https://www.lloyds.com/brexit-transfer/translations/brexit-transfer_polish