08.09.2020

Rośnie znaczenie produktów ubezpieczeniowych DEFEND dla partnerów

Kryzys wywołany pandemią koronawirusa dotknął niemal każdej branży, jedną z wielu poszkodowanych był również przemysł motoryzacyjnego. Sprzedawcy pojazdów ze względu na zastój gospodarczy musieli szukać dodatkowych źródeł dochodu, które zapewnia sprzedaż uzupełniających produktów ubezpieczeniowych DEFEND INSURANCE. Okazuje się, że ich rola stała się bardziej istotna niż kiedykolwiek wcześniej.

Sprzedaż pojazdów w Polsce w bieżącym roku stanęła w obliczu kilku faz, jednak po początkowym zatrzymaniu uległa odbiciu po obudzeniu gospodarek światowych. Klienci zaczęli ostrożniej podchodzić do sprawy zakupu pojazdu, jednak powoli wracają oni do salonów samochodowych. Według raportu Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, w całej Europie przemysł samochodowy doświadczy w roku 2020 spadku aż o 25% w porównaniu do roku 2019. Straty te są niemal niemożliwe do oszacowania na ten moment.

Misją DEFEND jest wychodzenie naprzeciw potrzebom klientów poprzez dostarczanie wiodących produktów i usług, co przekłada się na zaufanie oraz ich lojalność wobec partnerów oraz napędza nieustanny rozwój spółki.

W ankiecie przeprowadzonej w naszej sieci partnerskiej, aż 83% ankietowanych uznało produkty DEFED za ważne lub bardzo ważne dla ich firmy w zakresie generowania dodatkowego dochodu w tym momencie. Rezultaty świadczą o roli jaką pełnią one dla naszych partnerów.

Dodatkowo, w opinii 63% partnerów współpraca z DEFEND oraz możliwość oferowania naszych produktów i usług jest równie istotna dla klientów końcowych. Pandemia oraz wynikające z nich ograniczenia skutkują dużą niepewnością pośród konsumentów nie tylko odnośnie przyszłości gospodarki, ale również z obawy o utratę pracy czy stabilności finansowej. Nic dziwnego, że respondenci doceniają bezpieczeństwo zapewniane przez produkty ubezpieczeniowe DEFEND, pozwalające rozwiać obawy klientów o straty finansowe lub nagłe naprawy, które mogą drastycznie zmniejszyć budżet oszczędności rodziny.

Poniżej kilka opinii partnerów, którzy szczególnie docenili wsparcie naszych lokalnych przedstawicieli oraz niezawodność produktów:

Doceniam sprawny proces, czytelne materiały od DEFEND, szkolenia i wsparcie swojego lokalnego opiekuna.” – KARLEX S.A.

„Jak dla mnie wszystko jest jasne i przejrzyste. W przypadku wątpliwości mam wsparcie ze strony opiekuna.”- FINZEN AG

„Elastyczne warunki współpracy pozwalają w każdym momencie na dostosowanie korzystnej oferty cenowej dla Klienta.” - ABC CARS Sp. z o.o.

„Wszystko działa jak należy. Programy są przejrzyste i bardzo jasno wyjaśnione.” – Stratton Brokers Sp. z o.o.

„Sam proces tworzenia polisy jest dość prosty i szybki po skompletowaniu potrzebnych dokumentów.” – Activus broker leasingowy

„Produkt DEFEND Gap bardzo konkurencyjny na rynku i dobrze się sprzedaje. Wsparcie merytoryczne, sprzedażowe i rekrutacyjne lokalnego opiekunka sprzedaży jest bardzo duże, łatwy i szybki kontakt.”- Klinika Finansów

Badanie wśród partnerów DEFEND INSURANCE przeprowadzone zostało we wrześniu 2020 roku metodą ankiet bezpośrednich. Próba badawcza to 92 uczestników w tym agentów, brokerów oraz dealerów samochodowych.