19.01.2015

DEFEND INSURANCE GROUP kontynuuje rozwój w Europie Środkowo-Wschodniej

DEFEND INSURANCE GROUP zwiększyło liczbę administrowanych umów ubezpieczenia do 58.000 w 2014 roku (z poziomu 35.000 w roku 2013).

Wzrost liczby sprzedanych samochodów oraz rozwój sieci sprzedaży firmy DEFEND INSURANCE, w połączeniu z ulepszeniami produktu dedykowanego określonej grupie klientów, umożliwiły firmie osiągnięcie stabilnej pozycji w sektorze motoryzacyjnym.

Na dzień dzisiejszy zapotrzebowanie rynku na przedłużone gwarancje znacząco przewyższa popyt na ubezpieczenia GAP – stanowiące dotychczas flagowy produkt firmy.

Andrew Quirke, dyrektor handlowy DEFEND INSURANCE GROUP, mówi: “ Dealerzy odkryli możliwości rozwoju w zakresie produktów I usług uzupełniających podstawową działalność. Szczególnie przedłużone gwarancje to najlepsza droga do osiągnięcia dodatkowych zysków, przy jednoczesnym utrzymaniu klienta. Pomimo dobrych wyników sprzedaży oraz wzrostu poziomu jakości obsługi przez dealerów, które wskazują pozytywny kierunek zmian na rynku, wielu dealerów boryka się z problemem niskiej marży czy spadkiem zainteresowania produktami finansowymi, przy jednoczesnym wzroście kosztów funkcjonowania.”

DEFEND INSURANCE GROUP jest gotowa do kontynuacji działalności w dotychczasowej formie - a więc oferując dopasowane rozwiązania ubezpieczeniowe wspomagające efektywność sprzedaży oraz budowanie relacji z klientem. W związku z perspektywami wzrostu na rynku węgierskim, który po 6 latach recesji osiąga coraz lepsze wyniki, oraz decyzją o wejściu na polski rynek, DEFEND INSURANCE GROUP będzie mógł zapewnić obsługę w zakresie całego regionu.

DEFEND INSURANCE GROUP chce podziękować swoim partnerom za dotychczasową współpracę i wspólne działania na rzecz rozwoju biznesu.