Ako si môžem dojednať poistenie DEFEND?

Poistné produkty DEFEND je možné dojednať prostredníctvom rozsiahlej siete našich zmluvných partnerov (predajcov nových a ojazdených vozidiel, poisťovacích maklérov a leasingových spoločností), spravidla priamo pri nákupe Vašeho vozidla. Doporučujeme Vám teda, aby ste sa o poistení DEFEND informovali u Vášho predajcu vozidla a poistenie dojednali prostredníctvom neho.

V prípade, že Váš obchodník poistné produkty DEFEND neponúka, kontaktujte nás emailom na info@defendinsurance.eu alebo telefonicky na +421 222 211 702 a pokiaľ Vaše vozidlo splní vstupné podmienky do poistenia, my pre Vás všetko potrebné zaistíme. 

Na čo sa vzťahuje záruka DEFEND Car Protect?

Záruka, resp. poistenie mechanických a elektrických porúch DEFEND Car Protect sa vzťahuje na náhle a nepredvídateľné vnútorné mechanické alebo elektrické poruchy krytých súčiastok poisteného vozidla. Zoznam krytých súčiastok je uvedený v príslušnom Záručnom programe, s ktorým by ste sa mali u svojho predajcu zoznámiť pred alebo pri uzavretí záruky. Tlačenú/ elektronickú verziu Záručného programu a Všeobecných poistných podmienok zároveň obdržíte, keď uzavriete poistnú zmluvu DEFEND Car Protect.

Prečo potrebujem záruku, keď je predajca ojazdeného vozidla zo zákona zodpovedný za skryté vady?

Predajca použitého tovaru naozaj nesie zákonnú zodpovednosť za chyby na tovare, ale iba za tie chyby, ktoré boli na tovare (vozidle) preukázané v dobe jeho predaja / pri prevzatí tovaru, a na ktoré kupujúceho neupozornil (skryté vady).
Oproti tomu záruka na ojazdené vozidlo Vás chráni proti nákladom na poruchy, ktoré sa na vozidle vyskytnú / vzniknú až po prechode vozidla do Vášho vlastníctva.

Prečo potrebujem záruku, keď je vozidlo v záruke výrobcu?

Záruku DEFEND Car Protect skutočne po dobu platnosti záruky výrobcu nepotrebujete. Viac-menej naše záručné programy pre nové a ojazdené vozidlá plynulo nadväzujú na záruku výrobcu ihneď po jej uplynutí (uplynutím doby alebo dosiahnutia limitu km). Skorým uzatvorením správneho programu tak môžete svoju záruku predĺžiť až o 3 roky (v približnom rozsahu ako bola záruka výrobcu).

Kto a ako posudzuje, či sa jedná o oprávnenú poistnú udalosť?

Oprávnenosť nároku na výplatu poistného plnenia posudzuje technický úsek spoločne s oddelením likvidácie spoločnosti DEFEND INSURANCE podľa podmienok dohodnutých v danej poistnej zmluve. Posúdenie prebieha na základe vyplneného formulára Hlásenie poistnej udalosti, prípadne ďalších vyžiadaných dokumentov (fotografie a pod.), v niektorých prípadoch aj na základe osobnej inšpekcie vozidla u opravcu, kde je vozidlo pristavené.

Môže byť škodová udalosť zamietnutá? Prečo?

Áno, bohužiaľ škodová udalosť môže byť zamietnutá a poistený je potom nútený uhradiť opravu zo svojich finančných zdrojov. Medzi najčastejšie dôvody zamietnutia patrí:

 • Poškodená súčiastka nie je uvedená na zozname krytých súčiastok príslušného programu;
 • Poistený nedodržal postup pri poistnej udalosti (napr. oprava bola začatá pred schválením od likvidátora DEFEND);
 • Nejedná sa o náhlu poruchu, ale iba bežné opotrebenie;
 • Závada preukázateľne existovala už pri uzatvorení poistenia;
 • Závada bola spôsobená nedbalosťou poisteného (motor bez oleja a pod.)

Každému klientovi odporúčame, aby si veľmi pozorne prečítal rozsah svojho poistného krytia a podmienky poistenia a v prípade akýchkoľvek nejasností alebo otázok nás kontaktoval.

Musím vozidlo servisovať v autorizovanom značkovom servise?

Servis vozidla musí byť uskutočňovaný predajcom vozidla alebo autorizovaným servisom. Autorizovaným servisom sa rozumie taký značkový alebo nezávislý servis, ktorý je schopný vykonávať dané servisné úlohy za podmienky dodržania postupov a rozsahu prác predpísaných výrobcom automobilov a pri použití originálnych alebo kvalitatívne rovnocenných náhradných dielov.

Kde si musím kúpiť vozidlo, aby som mohol uzavrieť predĺženú záruku DEFEND Car Protect?

Záruky DEFEND Car Protect môžu na svoje vozidlá poskytovať iba naši zmluvní partneri – predajcovia nových alebo ojazdených vozidiel v Slovenskej republike. Ak máte vyhliadnuté vozidlo a máte záujem o záruku DEFEND Car Protect, kontaktujte nás a my preveríme, či je príslušný predajca naším zmluvným partnerom.


Záruky DEFEND Car Protect na ojazdené vozidlá je možné uzatvoriť iba v deň kúpy vozidla a na mieste predaja vozidla u nášho zmluvného partnera.
Záruky DEFEND Car Protect pre vozidlá s prebiehajúcou zárukou výrobcu je možné uzatvoriť priamo u predávajúceho dealera alebo u niektorého z našich spolupracujúcich poisťovacích maklérov, a to do konca uplynutia 2- alebo 3-ročnej záruky výrobcu, pokiaľ vozidlo neprekročilo stanovený limit km pre vstup do poistenia (viď. sekcia Produkty / Automobilové záruky / Diamond, Crystal).

Vzťahuje sa záruka aj na poruchy, ktoré sa vyskytnú pri ceste do zahraničí?

Záruka DEFEND Car Protect sa vzťahuje na škody vzniknuté na území Slovenskej republiky a počas dočasných ciest po štátoch Európy okrem Ruska. V prípade, že dôjde k poruche vozidla v zahraničí a bude nutné vozidlo na mieste opraviť, ihneď nás kontaktujte, aby sme Vás informovali o správnom postupe. V prípade opravy mimo Slovenskej republiky je úhrada náhradných dielov a práce limitovaná cenami a sadzbami vyžadovanými zmluvným opravcom v Slovenskej republike.

Koľko záruka stojí?

Je veľmi ťažké stanoviť čiastku, za ktorú si môžete záruku DEFEND Car Protect zaobstarať, pretože tá sa odvíja od mnohých parametrov a väčšinu z nich si klient volí sám.

Základná sadzba sa odvíja od:

 • typu Záručného programu
  (vozidlo sa do neho kvalifikuje podľa veku a počtu najazdených km)
 • objemu motoru vozidla

Voliteľné parametre, ktoré ovplyvňujú sadzbu:

 • Poistná doba
 • Limit km/rok
 • Limit poistného plnenia
 • Spoluúčasť


Pokiaľ máte záujem o kalkuláciu sadzby poistného DEFEND Car Protect pre konkrétne vozidlo, obráťte sa, prosím, priamo na svojho predajcu vozidla.

Zahŕňa poistné plnenie náhradné diely aj prácu? Koľko môžem obdržať?

Áno, poistné plnenie zahŕňa náhradné diely aj prácu opravcu. V ideálnom prípade obdržíte celú čiastku, ktorá pokryje vyfakturované náklady na odstránenie poruchy na vozidle. Táto čiastka môže byť ale limitovaná Vami zvoleným limitom poistného plnenia (od 1 000 € na 1 poistnú udalosť) alebo znížená o spoluúčasť, ktorú ste si zvolili pri uzavretí poistnej zmluvy.

Čo keď kupujem ojazdené vozidlo bez servisnej knižky?

Záruku je možné uzavrieť aj pre vozidlo bez servisnej knižky, poistený je však ďalej povinný uskutočňovať pravidelné servisné prehliadky v súlade s odporúčaním výrobcu. To sa vzťahuje na dobu, počas ktorej je poistený vlastníkom vozidla, resp. na dobu poistenia DEFEND Car Protect. Odporúčame, aby si klienti odložili všetky doklady o údržbe a servisovaní vozidla pre prípadné doloženie pri poistnej udalosti.

Predávam vozidlo, ktoré mám u Vás poistené. Vzťahuje sa záruka aj na nového vlastníka?

Pokiaľ je záruka DEFEND Car Protect stále platná, vo väčšine prípadov môže byť pri následnom predaji vozidla prevedená na nového majiteľa. Poistený je povinný zmenu vlastníka vozidla nahlásiť do 14 dní od predaja vozidla prostredníctvom prevodného formulára, ktorý je súčasťou Záručného programu. Zástupca spoločnosti DEFEND následne potvrdí schválenie/zamietnutie prevodu.

Čo je poistenie GAP?

Poistenie GAP je väčšinou využívané ako pripoistenie k havarijnému poisteniu.
Skratka GAP = Guaranteed Asset Protection v preklade znamená Garantovaná Ochrana Majetku. Poistenie GAP býva ponúkané v spojení s nákupom alebo financovaním vozidla a klientovi je pre prípad totálnej škody alebo odcudzenia garantované poistné krytie do výšky pôvodnej obstarávacej ceny vozidla ( poistnej hodnoty ), prípadne je klient chránený proti dlhu voči leasingovej spoločnosti alebo banke.

Prečo potrebujem poistenie GAP? Stojí poistenie GAP za to?

Väčšina z nás nedokáže predpovedať budúcnosť, ale jedno bohužiaľ isté je – krádeže áut a dopravné nehody sú na dennodennom poriadku.

Viete, že za rok 2014*:

 • ... sa stalo na Slovensku viac ako 13 tisíc nehôd so škodou na vozidlách až 42 mil. EUR???
 • ... čo je výška škody v priemere cez 3 tis. EUR na každé vozidlo!
 • ... že nehody spôsobili predovšetkým (až 55%) vodiči osobných motorových vozidiel (M1). Len 6,1% úžitkové vozidlá (N1).
 • ... škody vznikli hlavne na súkromných vozidlách, ktoré neslúžili na podnikanie (až 51%).
 • ... že najnebezpečnejšie dni na cestách sú piatky v čase od 16 do 20,00 hod.!
 • ... najviac dopravných nehôd vzniklo v obci (73%), a to porušením povinnosti vodiča, nedovolenou rýchlosťou jazdy, nesprávnou jazdou cez križovatku, či nesprávne otáčanie a cúvanie, atď.
 • ... alkohol za volantom síce klesol oproti minulému roku, ale stále bol zistený až 12,1% vodičom!
 • ... na Slovensku bolo ukradnutých až 1609 osobných vozidiel, najmä čiernej a šedej farby.
 • ... výborné je, že až 99% vodičov hlási dopravnú nehodu včas.

S DEFEND GAP budete mať istotu na cestách.

*Zdroj: MVSR a www.natankuj.sk

Ktorá varianta poistenia GAP je pre mňa najvhodnejšia?

Nie vždy je najlacnejšia možnosť aj tou najvýhodnejšou. Je potrebné starostlivo zvážiť, akému riziku ste vystavení a podľa toho vybrať poistné krytie.

 • Kupujete drahé vozidlo v hotovosti alebo na úver a chcete mať istotu, že keď o neho prídete, budete si môcť kúpiť za rovnakú cenu iné?
  DEFEND Gap MAX je ten pravý.
 • Kupujete auto na leasing a nechcete sa v prípade krádeže/totálnej škody dostať do dlhov voči leasingovej spoločnosti? Potom je pre Vás najlepšou voľbou DEFEND Gap LEASE.
 • Ste skúsený vodič, parkujete vozidlo v garáži, ale obávate sa cestných pirátov? DEFEND Gap MINI je tu pre Vás.

Neviete, prečo by ste okrem vozidla mali prísť aj o svoje peniaze za spoluúčasť na havarijnom poistení? Doplňte varianty 1) a 2) produktom DEFEND Gap XS (krytie spoluúčasti z havarijného poistenia).

Akým spôsobom je ocenené moje vozidlo?

Pri vstupe do poistenia sa stanovuje poistná čiastka, ktorá vychádza z obstarávacej ceny vozidla na faktúre/ kúpnej zmluve pri jeho nákupe. Do obstarávacej ceny vozidla sa započítava iba neoddeliteľné príslušenstvo schválené výrobcom a nezapočítavajú sa služby, poplatky, poistné a pod. Faktúra/ kúpna zmluva za vozidlo nesmie byť staršia ako 120 dní.

V prípade poistnej udalosti sa stanovuje všeobecná hodnota vozidla, ktorú vozidlo malo v momente poistnej udalosti. Všeobecná hodnota je hodnota vyjadrená v peniazoch, za ktorú by bolo možné vozidlo k danému momentu predať, tú spravidla určuje primárny (havarijný) poistiteľ a my ju pre výpočet poistného plnenia z poistenia GAP akceptujeme.

Predávam vozidlo, ktoré mám u Vás poistené. Je možné poistnú zmluvu GAP previesť na nového vlastníka?

Bohužiaľ to v prípade predaja vozidla nie je možné.
Iba vo výnimočných prípadoch prevodu vlastníctva, ktoré jasne definujú Všeobecné poistné podmienky poistenia DEFEND Gap, je možné poistnú zmluvu previesť na nového majiteľa (napr. prevod medzi rodinnými príslušníkmi so zhodným trvalým bydliskom, prevod z pozostalosti, prevod v rámci rozvodového konania).

Kedy a kde je možné DEFEND Gap uzavrieť?

Poistenie DEFEND Gap je možné uzavrieť do 120 dní od kupy vozidla (od dátumu na faktúre/kúpnej zmluve za vozidlo) prostredníctvom obchodníka, u ktorého vozidlo kupujete (pokiaľ má s nami uzavretú zmluvu o spolupráci), alebo u niektorého z našich spolupracujúcich poisťovacích maklérov. V prípade záujmu o poistenie DEFEND Gap, zavolajte, prosím, na našu infolinku +421 2 222 11 702 alebo nám pošlite email na info@defendinsurance.eu.

V ktorej poisťovni musím mať uzatvorené havarijné poistenie, aby som si mohol/a uzavrieť DEFEND Gap?

Vaše vozidlo môže mať uzatvorené havarijné poistenie v ktorejkoľvek poisťovni v Slovenskej republike, ktorá poskytuje havarijné poistenie motorových vozidiel. Uistite sa však, že Vaše havarijné poistenie kryje všetky riziká totálnej škody a odcudzenia, ktoré chcete, aby boli kryté poistením DEFEND Gap.

Iba v prípade varianty poistenia DEFEND Gap MINI nie je havarijné poistenie podmienkou pre uzatvorenie poistenia.

Môžem v priebehu poistnej doby poistenia DEFEND Gap zmeniť havarijnú poisťovňu?

Áno, havarijnú poisťovňu je možné v priebehu poistenia DEFEND Gap nielenže zmeniť, ale môžete aj upraviť poistnú čiastku na aktuálnu všeobecnú hodnotu vozidla. Pozor! V prípade, že by poistné zmluvy Vášho havarijného poistenia na seba okamžite nenadväzovali, poistná zmluva DEFEND Gap síce stále platí, ale nekryje Vás v období, kedy je havarijné poistenie prerušené.

Ako Vám môžem nahlásiť zmenu?

Radi by sme Vás požiadali o včasné informovanie o všetkých zmenách týkajúcich sa Vášho poistenia (napr.: zmeny v technickom preukaze), aby sme predišli možným komplikáciám pri likvidácii prípadnej poistnej udalosti.


O zmenách nás, prosím, informujte na telefónnom čísle +421 2 222 11 702 alebo emailom na info@defendinsurance.eu.

Aké informácie o mne máte?

Spracovávame predovšetkým údaje, ktoré potrebujeme na ponuku a poskytovanie našich služieb. Zjednodušene povedané môže ísť o všetky údaje, ktoré sú v zmluvách alebo v iných podobných formulároch.

Ide predovšetkým o:

 • adresné a identifikačné údaje (o.i. dátum narodenia, identifikačný údaj, štátna príslušnosť, daňová rezidencia),
 • údaje o dojednaných službách a ďalšie údaje, ktoré nám odovzdáte alebo zistíme v priebehu poskytovania služieb vrátane údajov, ktoré v súvislosti s našimi záväzkami vytvoríme ich spracovaním.

Viac informácií o spracovaní Vašich osobných údajov nájdete zde.

Ako môžem požiadať o vymazanie osobných údajov?

Ak chcete požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, kontaktujte nás prosím na emailovej adrese data@defendinsurance.eu. Na Vašu požiadavku odpovieme najneskôr do 30 dní po obdržaní. Ak okolnosti spôsobia omeškanie našej odpovede, budete informovaní o náhradnom dátume našej odpovede.

Viac informácií o vymazaní osobných údajov nájdete tu.

Čo mám urobiť v prípade škodovej/poistnej udalosti?

V prípade škodovej udalosti nás, prosím, ihneď po jej vzniku kontaktujte na telefónnom čísle +421 2 222 11 702 alebo emailom na likvidace@defendinsurance.eu.
Pracovník z oddelenia likvidácií Vám poskytne formuláre pre hlásenie poistnej udalosti a oboznámi Vás s postupom pre riadnu likvidáciu Vašej udalosti.

Našim cieľom je, aby škoda z Vašej poistnej udalosti bola čo najskôr a v čo najvyššej miere nahradená. Radi by sme Vás teda požiadali o spoluprácu pri likvidácii poistnej udalosti, o skoré dodanie požadovaných dokumentov a dodržanie postupu pre poskytnutie poistného plnenia podľa podmienok Vašej poistnej zmluvy.