Jak mogę nabyć ubezpieczenie DEFEND?

Produkty ubezpieczeniowe DEFEND sprzedawane są za pośrednictwem sieci partnerskiej, zarówno przez dealerów nowych i używanych pojazdów, jak i przez agentów ubezpieczeniowych czy firmy leasingowe. Dlatego zapytaj swojego sprzedawcę o ubezpieczenie DEFEND przed zakupem pojazdu.

Jeżeli Twój sprzedawca nie oferuje produktów ubezpieczeniowych DEFEND, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu +48 32 797 10 41 lub mailowo na info@defendinsurance.pl, a my wskażemy Ci najbliższy punkt partnerski.

Gdzie mam kupić auto, żeby jednocześnie uzyskać przedłużoną gwarancję DEFEND Car Protect?

Przedłużona gwarancja DEFEND Car Protect dla pojazdów używanych może zostać zakupiona jedynie w dacie nabycia pojazdu, w miejscu jego zakupu, u naszego autoryzowanego przedstawiciela.

Przedłużona gwarancja DEFEND Car Protect dla pojazdów pozostających na gwarancji producenta może zostać zakupiona bezpośrednio w salonie samochodowym lub za pośrednictwem jednego z naszych agentów, jednakże wyłącznie przed upływem gwarancji producenta i przed przekroczeniem przebiegu określonego dla danego wariantu/programu ubezpieczenia (więcej informacji znajduje się na naszej stronie, w opisie produktów DIAMOND oraz CRYSTAL).

Co w sytuacji gdy kupiłem używane auto bez książki serwisowej?

Przedłużoną gwarancją mogą zostać objęte również pojazdy, które nie posiadają książki serwisowej. Ubezpieczony jest zobowiązany do serwisowania pojazdu, zgodnie z zaleceniami producenta od momentu jego zakupu, nie krócej niż do końca okresu obowiązywania ubezpieczenia. Zalecamy przechowywanie wszystkich dokumentów potwierdzających przeprowadzone przeglądy, tak aby w razie zaistnienia szkody możliwa była ich weryfikacja.

Gdzie i kiedy można zawrzeć ubezpieczenie DEFEND Gap?

Ubezpieczenie DEFEND Gap może zostać zawarte w terminie 120 dni od daty zakupu pojazdu lub daty odnowienia polisy autocasco, za pośrednictwem dealera, gdzie pojazd został zakupiony (jeśli ma on zawartą z nami umowę o współpracę) lub jednego z naszych agentów.
Jeśli jesteś zaiteresowany zakupem ubezpieczenia DEFEND Gap, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu +48 32 797 10 41 lub mailowo na info@defendinsurance.pl.

W jakim towarzystwie ubezpieczeniowym należy wykupić polisę autocasco, żeby zawrzeć ubezpieczenie DEFEND Gap?

Polisę autcasco można wykupić w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym, działającym na terenie Polski. Należy upewnić się, że wykupiona polisa objemuje wszystkie ryzyka związane ze szkodą całkowitą pojazdu oraz kradzieżą, tak aby, w razie konieczności, móc skorzystać z ubezpieczenia DEFEND Gap.


W przypadku Ubezpieczenia DEFEND Gap MINI nie jest wymagana polisa autocasco.