Jak mogę zgłosić zmiany?

Aby uniknąć komplikacji w procesie likwidacji szkody, prosimy o niezwłoczne informowanie nas o zmianach dotyczących umowy ubezpieczenia (np. zmiana numeru rejestracyjnego pojazdu).

W przypadku zgłaszania zmian prosimy o kontakt pod numerem +48 32 797 10 41 lub adresem e-mail info@defendinsurance.pl.