Program 1* VAN

Záručný program 1 Hviezda VAN je možné dojednať pre prípad vzniku vnútornej mechanickej alebo elektrickej, ktoré ku dňu uzatvorenia poistnej zmluvy spĺňa nasledujúce kritériá:

 • max. vek 20 rokov
 • neobmedzený počet najazdených km

 • poistná doba až 3 roky
 • poistiť je možné vozidlá do 6 500 kg
 • limit poistného plnenia 700 €
 • maximálne dve poistné udalosti za každý rok poistenia
 • bez spoluúčasti
 • limit až 10 000 najazdených km za rok
 • poistiteľom tohto produktu je Acasta European Insurance Company Limited

Image 0

Motor

Image 1

Chladiaci systém a kúrenie

 • Ozubené koleso štartéra
 • Olejové čerpadlo
 • Kľukový hriadeľ
 • Blok motora
 • Zdvíhadlá ventilov
 • Hnacie koleso rozdeľovača
 • Rozvodové tyče ventilov
 • Vložky valcov
 • Piesty a krúžky
 • Ojnica
 • Ventily
 • Vačkový hriadeľ a elektronická riadiaca jednotka  
 • Termostat
 • Skriňa termostatu
 • Snímač teploty chladenia

Image 2

Elektrické súčiastky

Image 3

Ostatné kryté súčiastky a výluky príslušné k poistnému programu  

 • Žhaviace sviečky
 • Cievka zapaľovacia
 • Snímač otáčok vačkového hriadeľa
 • Skrine a kryty
 • Vonkajšie úniky paliva
 • Škody spôsobené mrazom alebo nehodou

Dojednanie záruky je viazané na nákup vozidla v sieti autocentier AAA AUTO zo skupiny Aures Holding (AAA AUTO, Auto Diskont). AAA AUTO ponúka poistenie Carlife Garance už v cene väčšiny vozidiel a je jedným z mála predajcov jazdených vozidiel, ktorý svojich zákazníkov takto chráni.

Upozorňujeme, že nároky, ktoré vyplývajú zo zmluvných záväzkov medzi predajcom vozidla a kupujúcim sa riešia ako reklamácie vozidla priamo u predajcu. V prípade, že si nie ste istí, či sa jedná o reklamáciu či škodovú udalosť, neváhajte nás kontaktovať na telefónnom čísle +421 2 222 11 702.

 • Hlásenie škodovej udalosti: 
  Poistený (alebo v mene poisteného opravca) musí nahlásiť škodu na vozidle bezodkladne po vzniku škodovej udalosti telefonicky na čísle +421 2 222 11 702.
  Pri hlásení ŠU je nutné poznať číslo poistnej zmluvy, popr. VIN kód vozidla.
 • Výber servisu:
  Vozidlo musí byť pristavené do servisu za účelom posúdenia škodovej udalosti. Ak je v poistnej zmluve v sekcii Postup pri uplatnení nároku na poistné plnenie uvedený konkrétny zmluvný servis, vozidlo musí byť pristavené práve k nemu. V opačnom prípade sa smie pristaviť do akéhokoľvek servisu, ktorý je platca DPH.
 • Vyplnenie formulára a doloženie požadovaných dokumentov
  Poistený musí následne vyplniť formulár na hlásenie škodovej udalosti a doložiť nasledujúce dokumenty (prípadne ich časť podľa pokynov likvidátora):
  - výpis z diagnostiky (diagnostický protokol, pri mechanických poruchách podrobný popis vzniku závady od zvoleného opravcu) 
  - predbežný rozpočet nákladov na opravu vozidla od Vami zvoleného opravcu na území SR (rozpísané náklady na opravu - pracovná pozícia na výmenu dielu a hod. sadzba + materiál a č. dielu + DPH)
  - fotografie: poškodeného dielu, VIN vozidla, tachometra, pohľadu na vozidlo vr. ŠPZ
  - V prípade, že sa jedná o krytú súčiastku v motore, bude treba doložiť ešte servisnú históriu vozidla od dátumu jeho zakúpenia (konkrétne doloženie výmeny oleja v motore, napr. servisnou knižkou alebo faktúrou za výmenu oleja od opravcu apod.)
  Žiadna oprava vozidla nesmie byť vykonaná bez výslovného súhlasu správcu. Povolená je iba demontáž poškodených dielov z dôvodu diagnostiky poruchy, popr. z dôvodu nafotenia 
  poškodenia daného dielu. Všetky ďalšie náklady a práce začaté pred odsúhlasením správcom, budú hradené poisteným a automaticky sú podkladom pre odmietnutie poistného plnenia.
 • Posúdenie a vyplatenie poistného plnenia
  Po obdržaní všetkých požadovaných dokumentov posúdime Váš nárok na poistné plnenie. V prípade schválenia, je po oprave vozidla podmienkou pre vyplatenie poistného plnenia doloženie faktúry za opravu vozidla a spoločné fotografie starého a nového dielu (oba diely na jednej fotografii) a fotografie nových dielov namontovaných na vozidle, zaslaním na našu emailovú adresu.

Ak máte akékoľvek otázky, pozrite sa na zodpovedané Najčastejšie otázky, prípadne nás neváhajte kontaktovať.

Dôležité: Predchádzajúce informácie a zoznam krytých súčiastok sa môžu líšiť od poistnej zmluvy uzatvorenej špeciálne na Vaše vozidlo. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí, podmienky Vašej zmluvy budú mať prednosť.