DEFEND Car Protect e-DIAMOND

Predĺžená záruka DEFEND Car Protect e-DIAMOND je istota, že v prípade nečakanej poruchy vozidla nebude musieť vodič siahnuť hlboko do vrecka, pretože toto poistenie pokrýva náklady na opravy v prípade náhlej a nepredvídateľnej mechanickej, či elektrickej poruchy vozidla.

Záručný program DEFEND Car Protect e-DIAMOND je možné dojednať na ojazdené vozidlá, ktoré nie sú v záruke výrobcu. Poskytuje pokoj a pocit bezpečia pre vodičov mladších modelov vozidiel a ponúka rozsiahli zoznam krytých súčiastok, ktorý je porovnateľný so zárukou výrobcu. Vďaka flexibilným kritériám Vám poskytne pokoj a bezpečie a Vy si môžete užívať jazdu bez obáv!

Program e-DIAMOND je určený pre vozidlá, ktoré v dobe uzatvorenia poistnej zmluvy spĺňajú nasledujúce kritériá:

 • max. vek 5 rokov
 • max. 100 000 najazdených km

DEFEND Car Protect e-DIAMOND poskytuje poistné krytie, ktoré začína plynúť nasledujúci deň po dojednaní poistenia.

Predĺženú záruku DEFEND Car Protect žiadajte priamo u svojho predajcu vozidla.

 • Ponúka najširší rozsah krytých súčiastok.
 • Kryje neobmedzený počet poistných udalostí až do výšky limitu poistného plnenia.
 • Finančné zabezpečenie je poskytované spoločnosťou Fortegra Europe Insurance Company.
 • Všetko je podporované rýchlou a kvalitnou likvidáciou poistných udalostí.
 • Poistiť je možné vozidlá do 3500 kg.

Sami si ďalej môžete zvoliť:

 • Poistnú dobu až 3 roky.
 • Limit poistného plnenia až do výšky obstarávacej ceny vozidla.
 • Počet najazdených km za rok od 10 000 km až neobmedzene.
 • Spoluúčasť od 0 do 400 €.

Záručný program DEFEND Car Protect e-DIAMOND kryje všetky mechanické a elektrické súčiastky vozidla, ktoré nie sú výslovne vylúčené.


Príklady krytých súčiastok:

Image 0
Elektrický motor
Image 1
Baterka
Image 2
Nabíjačka
Image 3
Prevodovka
Image 4
Brzdy
Image 5
Riadenie
Image 6
Elektrická inštalácia
Image 7
Pohon štyroch kolies
Image 8
Diferenciál
Image 9
Klimatizácia
Image 10
Chladiaci systém
Image 11
Provozní materiály a skríně

Náklady na odtiahnutie do najbližšieho zmluvného servisu do maximálnej výšky 200 EUR, ak je vozidlo nepojazdné v priamej súvislosti s poruchou krytej súčiastky.

Voliteľné dodatočné krytie:

Image 12

   Infotainment

Image 13

Náhrada požičovného

 • Náklady na požičanie náhradného vozidla, v prípade ak dĺžka opravy krytej poistnou zmluvou presiahne 24 hodín, s tým, že náhrada bude obmedzená nanajvýš na 60 EUR denne po dobu maximálne 7 dní.

 • Kedy je možné dojednať poistenie?
  • Poistenie je možné uzavrieť v deň kúpy vozidla.
  • Záruka začína plynúť nasledujúci deň po uzavretí poistnej zmluvy.
 • Ako je možné poistenie dojednať?
  • Poistenie je možné uzavrieť v sieti našich partnerov (predajcovia nových či ojazdených vozidiel, brokeri a i.) priamo pri nákupe vozidla.
 • Aké informácie a dokumenty potrebujeme predojednanie?
  • Kópiu VTP a kúpnej zmluvy či faktúry.

 • Hlásenie škodovej udalosti:
  Poistený (alebo opravca v mene poisteného) musí nahlásiť škodu na vozidle do 7 dní odo dňa vzniku škodovej udalosti telefonicky +421 222 211 702 alebo e-mailom na likvidace@defendinsurance.eu.
  Pri hlásení ŠU je nutné vedieť číslo poistnej zmluvy, popr. VIN kód vozidla.
 • Výber servisu:
  Vozidlo musí byť pristavené do servisu za účelom posúdenia škodovej udalosti. Ak je v poistnej zmluve v sekcii Postup pri uplatnení nároku na poistné plnenie uvedený konkrétny zmluvný servis, vozidlo musí byť pristavené práve k nemu. V opačnom prípade sa smie pristaviť do akéhokoľvek servisu, ktorý je platca DPH.
 • Doloženie podkladov:
  Pre posúdenie ŠU je potrebné dodať nasledujúce podklady: diagnostiku poruchy, rozpočet opravy, vyplnený formulár A pre hlásenie ŠU, fotodokumentáciu vozidla a kópiu veľkého technického preukazu.
  Po vykonaní opravy zašlite formulár B.

Žiadna oprava vozidla nesmie byť vykonaná bez výslovného súhlasu správcu. Všetky náklady, práce začaté pred odsúhlasením správcom, budú hradené poisteným a automaticky sú podkladom pre odmietnutie poistného plnenia.

Ak máte akékoľvek otázky, pozrite sa na zodpovedané Najčastejšie otázky, prípadne nás neváhajte kontaktovať.

Dôležité: Predchádzajúce informácie a zoznam krytých súčiastok sa môžu líšiť od poistnej zmluvy uzatvorenej špeciálne na Vaše vozidlo. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí, podmienky Vašej zmluvy budú mať prednosť.