Kontakt

DEFEND INSURANCE GROUP

ul. Ligocka 103
40-568 Katowice

info@defendinsurance.pl

Tel.: +48 32 797 10 41  

Wpisana do rejestru KRS przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem 0000228653, posiadająca NIP 2050001853 oraz zarejestrowana przez Komisję Nadzoru Finansowego jako agent.

Biuro w Warszawie

ul. Solec 18/20
00-410 Warszawa


Dział obsługi
roszczeń

Tel.: +48 32 797 10 41
szkody@defendinsurance.pl

Administrowanie umowami ubezpieczenia

Tel.: +48 32 797 10 41
info@defendinsurance.pl

Informacje o produktach

Tel.: +48 32 797 10 41
info@defendinsurance.pl

Formularz kontaktowy
Informujemy, iż przesyłając dane w formularzu wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z naszą Polityką prywatności.
* These fields are required