Pojištění drobných poškození karoserie

DEFEND Smart Protect je pojištění, které kryje opravy drobných poškození karoserie vozidla a udržuje vozidlo v bezvadném stavu bez nevyhnutelných škrábanců, oděrek a promáčklin z každodenního používání.

Za DEFEND Smart Protect stojí spolupráce se sítí kvalifikovaných techniků, kteří pro opravy využívají nejmodernější neinvazivní technologie SMART, která bez nutnosti přelakování celé části karoserie uvádí karoserii do stavu co nejbližšího před vznikem poškození. K registraci pojistné události Vám navíc stačí jeden telefonický hovor.

Předejděte vysokým nákladům na renovaci svého vozu a zachovejte si i bonusy za bezeškodní průběh u havarijního pojištění díky DEFEND Smart Protect.

 • Délka pojistné smlouvy až 3 roky.
 • 4 pojistné události ve 12 po sobě jdoucích měsících.
 • Bez omezení počtu najetých km v průběhu trvání pojistné smlouvy.
 • Podporuje bezeškodní průběh Vašeho havarijního pojištění.
 • Možno sjednat bez spoluúčasti.
 • Lze sjednat na osobní vozidla kategorie M1, až 2 roky stará s max. 40 000 najetými km.

 • Důlky a drobná promáčknutí – Poškození maximálně 15 cm v průměru a ne více než 3 mm hluboké, které zasahuje nejvýše 2 části karoserie, způsobené střetem s cizím předmětem.
 • Škrábance – V maximální délce 15 cm a hloubce menší než 3 mm, který zasahuje nejvýše dvě části karoserie.
 • Odřeniny – Poškozená plocha nárazníku maximálně 15 cm v průměru a ne více než 3 mm hluboké. Nárazník nesmí být proražený nebo popraskaný.
 • Odštěpky – Poškození laku vozidla maximálně 1,5 cm v průměru a ne více než 3 mm hluboké, způsobné střetem s cizím předmětem.

V případě více drobných poškození způsobených stejnou příčinou, představuje každé poškození samostatnou pojistnou událost.

Pro předběžný odhad velikosti poškození při hlášení pojistné události využijte šablonu Smart Protect.

 • Kdy je možné sjednat pojištění?
  • Pojištění lze uzavřít nejpozději v den předání vozidla
  • Záruka začíná plynout následující den po uzavření pojistné smlouvy.
 • Jak je možné pojištění sjednat?
  • Pojištění lze sjednat v síti našich partnerů (prodejci nových či ojetých vozidel, brokeři aj.) přímo při nákupu vozidla.

 • Hlášení škodní události:  
  Pojištěný (nebo jménem pojištěného oprávce) musí nahlásit škodu na vozidle do 30 dnů ode dne vzniku škodní události telefonicky +420 233 103 111 nebo e-mailem na likvidace@defendinsurance.eu.

  Při hlášení ŠU je nutné znát příčinu vzniku poškození, úplný popis poškození a potvrzení, že poškození spadá pod definici drobného poškození.
 • Doložení požadovaných dokumentů
  Za účelem posouzení pojistné události můžete být požádáni o poskytnutí digitální fotografie nebo jiné dokumentace poškození, případně o přistavení vozidla k autorizovanému oprávci.

  Žádná oprava vozidla nesmí být provedena bez výslovného souhlasu správce. Veškeré náklady, práce započaté před odsouhlasením správcem, budou hrazeny pojištěným a automaticky jsou podkladem pro odmítnutí pojistného plnění.

Pokud máte jakékoliv otázky, podívejte se na zodpovězené Nejčastější otázky, případně nás neváhejte kontaktovat.

Důležité: Předchozí informace se mohou lišit od informací v pojistné smlouvě uzavřené speciálně pro Vaše vozidlo. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí platí podmínky ve Vaší pojistné smlouvě.