DEFEND Technical Control

Záruční program DEFEND Technical Control STK – Technická kontrola bez obav!

Technická kontrola je strašákem všech kupujících ojetých vozidel. Během testovací jízdy a krátké prohlídky je většinou velmi těžké zjistit skutečný stav vozidla a hrozí riziko následných oprav a především komplikace s technickou kontrolou.

Navzdory všem nepříjemnostem však můžete zažít pocit jistoty s pojištěním DEFEND Technical Control.

Pojištění DEFEND Technical Control kryje náklady na opravu či výměnu součástek v případě, že vozidlo neprojde technickou kontrolou, aby mohlo být znovu prohlášené za způsobilé k dalšímu provozu.

Program DEFEND Technical Control je určen pro vozidla, která v době uzavření pojistné smlouvy splňují následující kritéria:

 • max. stáří 15 let
 • max. 300 000 najetých km
 • osobní (kategorie M1,N1) do 3 500 kg
 • disponují platným Technickým průkazem prokazujícím způsobilost k provozu s lhůtou pro provedení technické prohlídky ne kratší než 4 měsíce od uzavření pojistné smlouvy

 • Délka pojistné smlouvy 2 roky.
 • Limit pojistného plnění 50 000 Kč.
 • Jedna pojistná událost, která může zahrnovat selhání více krytých součástek.
 • Bez omezení počtu najetých km v průběhu trvání pojistné smlouvy.
 • Bez spoluúčasti.

 • Kdy je možné sjednat pojištění?  
  • Pojištění lze sjednat nejpozději 4 měsíce před koncem lhůty pro provedení technické prohlídky.
  • Pojistná doba začíná běžet ne dříve než 3 měsíce po uzavření pojistné smlouvy.
 • Jak je možné pojištění sjednat? 
  • Pojištění lze sjednat v síti našich partnerů (prodejci nových či ojetých vozidel, brokeři aj.), většinou přímo při nákupu vozidla.

 • Hlášení škodní události:
  Pojištěný (nebo oprávce jménem pojištěného) musí neodkladně nahlásit škodu na vozidle telefonicky +420 233 103 111 nebo e-mailem na likvidace@defendinsurance.eu.
  Při hlášení ŠU je nutné znát číslo pojistné smlouvy, odečet tachometru v době TK a seznam závad uvedený v Protokolu o pravidelné technické prohlídce.
 • Výběr oprávce:
  Vozidlo musí být přistaveno k oprávci za účelem posouzení škodní události.
  Pokud je vozidlo pojízdné, jste povinen přistavit vozidlo k autorizovanému opravci za účelem prohlídky do 7 dnů od nahlášení škodní události.
  V případě, že vozidlo je v důsledku nebezpečné závady nepojízdné a nemůže být dopraveno z STK po vlastní ose, jste povinen zorganizovat dopravu vozidla k nejbližšímu autorizovanému opravci. V případě, že je vozidlo nepojízdné v souvislosti s vadnou krytou součástkou, pojistitel uhradí náklady na odtah do výše 2 000,- Kč, které jsou součástí limitu pojistného plnění.
 • Doložení podkladů:
  Pro posouzení ŠU je zapotřebí dodat následující podklady: Protokol o pravidelné technické prohlídce, a osvědčení o registraci (Technický průkaz), jasně zobrazující zadané údaje a data v části “Záznam o technické prohlídce a platnost technické způsobilosti vozidla”.
  Žádná oprava vozidla nesmí být provedena bez výslovného souhlasu správce. Veškeré náklady, práce započaté před odsouhlasením správcem, budou hrazeny pojištěným a automaticky jsou podkladem pro odmítnutí pojistného plnění.

Pokud máte jakékoliv otázky, podívejte se na zodpovězené Nejčastější otázky, případně nás neváhejte kontaktovat.

Důležité: Předchozí informace a seznam krytých součástek se mohou lišit od informací v pojistné smlouvě uzavřené speciálně pro Vaše vozidlo. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí platí podmínky ve Vaší pojistné smlouvě.