DEFEND Key Protect

Inteligentní ochrana před ztrátou klíčů, DEFEND Key Protect, nabízí unikátní kombinaci chytré klíčenky a pojištění pro případ ztráty, odcizení či zabouchnutí klíčů od vozidla. Chytrá klíčenka je navázána na online službu, která propojuje majitele a nálezce ztracených klíčů nejrychlejším a nejbezpečnějším možným způsobem.

Každý rok lidé ztratí milióny klíčů a šance, že je majitel nalezne je velmi malá. DEFEND Key Protect chrání klíče před ztrátou díky unikátnímu identifikačnímu číslu. V případě ztráty klíčů, nálezce použije toto identifikační číslo, aby majiteli anonymně oznámil jejich nalezení a možnost vyzvednutí.

Jedná se o systém, který nezaznamenává polohu, nepotřebuje žádnou baterii, je 100% anonymní a funguje po celém světě. Zkrátka nejjednodušší cesta k nalezení klíčů!

Pro maximální ochranu nabízíme chytrou klíčenku v kombinaci s pojištěním pro případ, že se klíče nepodaří najít. Pojištění kryje odcizení i ztrátu klíčů, a navíc náklady na odemčení vozidla v případě zabouchnutí klíčů uvnitř vozu. Spolu s tím klient dostane k balíčku služeb i aplikaci k nalezení mobilního telefonu a chytrou známku pro ochranu domácích mazlíčků.

Pojištění DEFEND Key Protect lze sjednat pro nová i ojetá osobní a užitková vozidla do 3,5 t bez omezení stáří, pořizovací ceny i najetých kilometrů.

 • Délka pojistné smlouvy až 3 roky.
 • Celkový limit pojistného plnění 20 000 Kč
  jednotlivá pojistná nebezpečí mají své pojistné limity:
  odcizení klíčů - 20 000 Kč
  ztráta klíčů - 10 000 Kč
  odemčení vozidla - 5000 Kč
 • Neomezený počet pojistných údálostí až do výše limitů pojistného plnění.
 • Bez spoluúčasti.

 • Kdy je možné sjednat pojištění?  
  • Pojištění lze sjednat kdykoliv, není vázáno na nákup vozidla.
  • Pojistná doba začíná běžet následující den po uzavření pojistné smlouvy.
 • Jak je možné pojištění sjednat? 
  • Pojištění lze sjednat v síti našich partnerů (prodejci nových či ojetých vozidel, brokeři aj.) a online na defend-online.eu

Obecné povinnosti pojištěného

Do 30 dnů od uzavření pojistné smlouvy si zaregistrujte své vozidlo dle pokynů pojistitele do on-line systému www.DefendKey.eu, který umožňuje navrácení ztracených klíčů. V případě ztráty či odcizení klíčů zaznamenejte tuto událost do našeho systému bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů. Ve stejné době je potřeba v případě odcizení nahlásit odcizení klíčů na Policii ČR. V případě ztráty klíče vám plní pojistitel bez nutnosti hlášení policii. Pokud má oprávněná osoba k dispozici druhý klíč a má možnost provozovat vozidlo, pojistitel stanovuje odkladnou dobu 10 dní, tedy od zaznamenání do systému www.DefendKey.eu do zadání zhotovení nového klíče v servisu musí uplynout alespoň 10 kalendářních dní. V případě, že některá z těchto povinností nebude splněna, pojistné plnění může být zamítnuto nebo kráceno.

Hlášení škodní události
V případě uplatnění nároku je třeba postupovat podle následujícího postupu. Jeho nedodržení může vést k zamítnutí nebo krácení pojistného plnění.

Krok 1: Nahlášení události
Škodní událost nahlaste bez zbytečného odkladu po jejím vzniku, nejpozději však do 30 dní ode dne škodní události, tedy krádeže nebo ztráty klíčů. V opačném případě může být pojistné plnění zamítnuto nebo kráceno.


KONTAKT PRO HLÁŠENÍ ŠKODNÍCH UDÁLOSTÍ:

DEFEND INSURANCE s.r.o.
Roztylská 1860/1
148 00 Praha 4
Tel.: +420 233 103 111
E-mail: likvidace@defendinsurance.eu


UPOZORNĚNÍ: Snažte se, prosím, předejít vzniku škod, ale i že nějakou škodu způsobíte. Zamezte zvětšování škody. Udělejte, prosím, nutná opatření k tomu, aby se škoda dál nezvětšovala. Umožněte pojistiteli šetření, která jsou nezbytná pro posouzení toho, jestli máte nárok na proplacení škody (pojistné plnění). Nechte pojistitele prohlédnout poškozenou věc a prozkoumat příčiny a rozsah škody pro stanovení výše pojistného plnění. Uveďte pravdivé informace při nahlášení škody. Pokud při hlášení škodní události uvedete vědomě nepravdivé, hrubě zkreslené podstatné údaje, které se týkají okolností vzniku nebo rozsahu těchto událostí nebo tyto údaje zamlčíte, může pojistitel nárok na pojistné plnění zamítnout.

Krok 2: Poskytnutí dokumentace
Pošlete správci, tedy nám, fotokopie níže uvedených dokumentů poštou, nebo naskenované či vyfocené e-mailem:

- Formulář „Hlášení škodní události“.
- Osvědčení o registraci vozidla – část II., neboli Velký technický průkaz vozidla.
- Fakturu nebo účetní doklad prokazující úhradu nákladu na pořízení nových klíčů, výměnu zámků nebo odemčení pojištěného vozidla.
- V případě odcizení klíčů kopii „Oznámení o odcizení“ a spisovnou značku spisu, pod kterým je policií tato skutečnost šetřena. Nebude-li kopie oznámení či spisová značka sdělena, nárok na výplatu pojistného plnění bude zamítnut.
- Formulář „Hlášení škodní události“ a další informace, které bude správce požadovat, musí být zaslány do 30 dnů ode dne pojistné události.

UPOZORNĚNÍ: Správce je oprávněn prohlédnout pojištěné vozidlo (klíče, zámek).

Krok 3: Výplata pojistného plnění
Pojistné vám proplatíme nejpozději do 15 dnů od ukončení šetření pojistné události.

Pokud máte jakékoliv otázky, podívejte se na zodpovězené Nejčastější otázky, případně nás neváhejte kontaktovat.

Důležité: Předchozí informace se mohou lišit od informací v pojistné smlouvě uzavřené speciálně pro Vaše vozidlo. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí platí podmínky ve Vaší pojistné smlouvě.